Med färska miljoner från statliga Vinnova ska de 80 kommunerna i föreningen Sambruk ta fram ett nytt it-stöd baserat på öppen källkod. Ambitionen är att skapa en ny plattform för kommunala e-tjänster, som kan hjälpa kommunerna att införa en mer tjänsteorienterad it-arkitektur. Satsningen görs efter att de traditionella leverantörerna misslyckats med att ge kommunerna det som behövs.

– Vi ska utveckla ett en ny generation ärendehanteringssystem. Det finns många system på marknaden, men de flesta är väldigt linjära och fungerar inte i kommunernas komplexa hantering, säger Claes-Olof Olsson, verkställande tjänsteman på Sambruk.

En del av projektet är att kompetensuveckla och forska kring kommunala kundcenter, dit medborgarna kan vända sig med sina frågor och ärenden. Ett stort problem är att en kommunal handläggare i dag enligt Claes-Olof Olsson inte har några möjligheter att få en samlad bild av en medborgares ärenden och behov – trots att det egentligen borde vara enkelt att lösa.

– Vare sig det är en fråga om var närmsta badhus ligger, om det gäller bygglov eller plats på dagis så är det processmässigt i princip samma sak. Men de system som finns idag bygger fortfarande på stuprör och ger extremt små möjligheter att utbyta information mellan olika processer, säger Claes-Olof Olsson.

Det nya it-systemet ska tas fram tillsammans med Högskolan Väst i Trollhättan och företaget Jayway, som arbetar med Javautveckling. De e-tjänster som ska byggas på plattformen ska både underlätta ärendehanteringen mellan medborgare eller näringsidkare och kommunen, och mellan ett kundcenter och kommunens olika förvaltningar.

Plattformen ska utvecklas en liten bit i taget, och Claes-Olof Olsson hoppas att mindre företag nu vill ge sig in på en marknad som ignorerats av systemjättarna.

– För SAP är 290 kunder inte så mycket. Vi hoppas mycket på att det ska komma in nya spelare, det är lite av tanken bakom Sambruk, säger Claes-Olof Olsson.