Svar: Enligt en undersökning gjord av Projektplatsen under 2007 misslyckas 82 procent av de svenska it-projekten.

Det är en skrämmande hög siffra, speciellt med tanke på hur mycket pengar som går in i ett typiskt it-projekt. Enligt analysföretaget Forrester omsatte it-projekt globalt runt 2 000 miljarder dollar 2007. Det är enorma summor som kastas i sjön.

Siffrorna från Projektplatsen är inte unika för Sverige. Analysföretaget Standish Group har publicerat ett antal rapporter som säger exakt samma sak: de flesta it-projekt misslyckas på ett eller annat sätt.

Definitionen av misslyckande i undersökningarna fokuserar på affärsnytta. Ett projekt är misslyckat om det inte ger förväntad affärsnytta, eller om det kostat betydligt mer än förväntat.

Allt är dock inte nattsvart. Standish Group har publicerat undersökningar rörande it-projekt i över tolv år, och it-branschen har definitivt blivit bättre under den tiden. Förbättringarna kan härledas till bättre projektledning, iterativa utvecklingsmetoder och bättre webbinfrastruktur.

Metoder såsom Scrum, XP och Lean har en stor effekt för resultatet av ett it-projekt.

Men varför är iterativ utveckling centralt för att undvika misslyckande? En av de viktigaste anledningarna är att agila metoder tydliggör förhållandet mellan utveckling och affärsnytta.

Ett vanligt krav i agila projekt är att kunden är representerad genom utvecklingsprojektet. Det försäkrar att ny funktionalitet faktiskt gör vad den borde göra och underlättar för affärs­sidan att ändra sig. Är projektet på väg åt fel håll kan man upptäcka detta mycket tidigare och göra något åt det.

Men är det inte projektledarens sak att hantera affärsnyttan. Min erfarenhet är att det är utvecklare som skapar affärsnytta i ett it-projekt.

Insikten att allt en utvecklare gör måste motiveras av affärsnytta är något som jag tror alla utvecklare behöver komma fram till förr eller senare.

Många utvecklare faller snabbt in på sidospår, eller försöker hitta generella lösningar till problem som i själva verket kan lösas väldigt enkelt med en specifik lösning.

I Javavärlden ägnas mycket uppmärksamhet åt ramverk. Jag har varit på projekt där hälften av tiden har tillbringats med att skriva ett ramverk som löser det problem kunden hade.

Är det det snabbaste och mest ekonomiska sättet att ge kunden det den vill ha?

Som utvecklare är det vårt ansvar att alltid fokusera på affärsnytta i första hand.

I många fall har vi mer teknisk information och är bättre lämpade att fatta beslut baserade på den informationen, men fokus måste alltid vara på affärsnyttan – inte tekniken.


Ola Bini är Java- och Rubyexpert och konsult på Thoughtworks Studios. Han medverkar regelbundet som teknikkrönikör i CS.

Fakta

... skriver våra krönikörer om tunga teknikfrågor, varannan gång kopplade till system­utveckling och varannan till it-säkerhet. Varje månad kan du läsa Ivar Jacobson, Tomas Djurling, Ola Bini och Anne-Marie Eklund Löwinder.