Utvecklingen går allt mer emot standardiserade system som inte kräver allt för stora anpassningar innan de kan fungera ihop med verksamheten, konstaterar Michael Broquist, seniorkonsult på den globala managementkonsultfirman AT Kearneys Sverigekontor.

– Ett vanligt misstag är att tänka att det egna företagets processer är optimala och därför vill man anpassa systemet efter dem. Det tar ofta tre fyra år och när det är färdigt har processerna förändrats – och så står man där. Den fällan har många gått i, säger han.


Hyr tjänster. ”Drivkraften mot standardiseringen är väldigt stark även av andra skäl. Nästa steg på vägen är ju att företagen, framför allt de små och medelstora, väljer att minimera sin mjukvara och hyra tjänsterna i stället”, säger Michael Broquist, konsult på AT Kerney.

Michael Broquist beskriver hur ett företag kanske bygger upp ett system efter en verksamhet som har produktion på ett ställe och bygger mot order.

– Men plötsligt får det stora order från Brasilien och där är det väldigt höga tullar. Då bestämmer man sig för att lägga produktionen där. Och sedan gör man affärer med en kund i Kina som kräver att det ska finnas färdigvarulager på plats. Det gäller att hela tiden vara öppen för att allt förändras hela tiden.

Han anser att man måste ha en mer pragmatisk syn på affärssystemen och acceptera standardiseringen i högre grad.

– Ofta är standardiserade system tillräckligt bra. Även om de inte passar perfekt kanske de i alla fall passar ungefär – och när verksamheten förändras passar de fortfarande ungefär. Det är tillräckligt bra.

För att ändå få en följsamhet gäller det att bygga systemen så modulärt som möjligt och det är här som sådant som tjänsteorienterad arkitektur, soa, kommer in.

– Drivkraften mot standardiseringen är väldigt stark även av andra skäl. Nästa steg på vägen är ju att företagen, framför allt de små och medelstora, väljer att minimera sin mjukvara och hyra tjänsterna i stället, säger han.

Än så länge har Michael Broquist inte märkt av någon större oro ute på företagen trots finanskrisen.

– Det har bara gått några veckor och är fortfarande i huvudsak begränsat till finansbranschen. Många företag är relativt lönsamma och trots att vi har haft högkonjunktur så har de inte helt glömt bort kostnadssidan, säger han.
Som exempel nämner han Ericsson där personalen halverades för några år sedan.

– Men trots att det gått bättre, och telekombranschen i alla fall gått sidledes, har det varit ett par omorganisationer och i var och en av dem har det varit ytterligare personalreduceringar. Så det är en pågående effektivisering.

Michael Broquist ser inga drastiska förändringar den närmaste framtiden. Om företagen står på två ben där det ena är att skära kostnader och det andra att investera i utveckling kanske det blir en liten balansförskjutning så att de tynger lite mer på benet med besparingar.

– Men tipsen på kort sikt skulle väl vara att inte avbryta några utvecklingsprojekt i panik, utan däremot börja dra ner sitt arbetande kapital genom att se till att minska sina omkostnader och på så sätt lösgöra kontanter, säger han.

– Det är också bra att undvika en lageruppbyggnad så att man inte riskerar att stå med en massa produkter som inte går att sälja om allt plötsligt bromsas upp. Det är viktigt att vara proaktiv och kunna föreställa sig att det kan bli en minskad volymtillväxt.

Överlag anser Michael Broquist att företagen har lite mer eftertanke när de satsar på nya utvecklingsprojekt i dag än de hade i början av 2000-talet.

– Då skulle alla ha inkubator och affärsplanstävlingar och där är vi inte i dag. Företagen kastar inte pengar efter allting. Men samtidigt måste man komma ihåg att det inte alltid går att ha både hängslen och livrem – då blir man inte precis ledande på innovationsfronten.

– För att lyckas med nya idéer krävs ett visst mått av experimenterande. Även när det gäller outsourcing har företagen lärt sig av de första misstagen, anser Michael Broquist.

– Då lade man ofta ut för mycket, men i dag har man lärt sig att behålla en beställarkompetens som är väldigt viktig att ha kvar.

Att bygga partnerskap med leverantören är ofta väldigt viktigt. Det gör att kunden och leverantören hamnar i ett gemensamt värdebyggande.

– Det är precis som i bilindustrin. När en underleverantör är kontrakterad att göra någon del i en viss bilserie då ska det mycket till för att den leverantören ska åka ut. Nä, då har han jobb hela den serien. Och då gäller det att agera bra annars åker man ut till nästa serie, säger Michael Broquist.

– Det är samma sak med outsourcing – har man väl skaffat en partner har man ofta kvar den. Och det samarbetet blir ofta starkt eftersom det skapar gemensamma värden.

Fakta

AT Kearney är en global managementkonsult som grundades 1926. Företaget ger råd runt företagsköp, organisationsförändringar, besparingsprogram och kostnadsreduktioner.
Företaget har 2 500 anställda i 35 länder. De lokala kontoren arbetar självständigt. På det svenska kontoret finns runt 25 anställda.