Jean-Philippe Courtois är president för Microsoft International och därmed bolagets högsta chef utanför USA. När han besökte Sverige förra veckan passade Computer Sweden på att fråga honom om den infekterade striden mellan Microsoft och IBM när det gäller e-postservrar.

– Vi gav ju oss in på det här området, e-post och grupprogram, för 12–15 år sedan. Då sa alla att vi inte var redo för de stora företagen, men vi har investerat tungt och nu är vi störst på mjukvara till företagsegmentet, säger Jean-Philippe Courtois.

– Det har också inneburit att vi har fått en nervös konkurrent i IBM Lotus och det är helt klart att vi vinner kunder från dem. I dag har vi också stora konsultbolag som byggt upp verksamheter där de migrerar Noteskunder till våra lösningar.

Högste Lotus Notes-chefen Robert Picciano berättade i en intervju med CS i förra veckan att IBM har ett riktat erbjudande till Microsofts kunder och han hävdar att det är en strid ström med kunder som går åt det hållet.

– Det är alla typer av företag, stora och små i alla branscher, som byter till Lotus. Vi har ett erbjudande till Microsofts kunder, vi vill ha en djupare dialog och visa upp Lotus Notes 8, sade han.

Microsoftchefen Jean-Philippe Courtois köper inte resonemanget.

– Under senaste året har vi migrerat 4,9 miljoner Notes­användare till Exchange, säger han.

– Jag kan skicka över en lista till dig med kunder som har flyttat från Notes till Microsoft, det skulle vara mycket intressant att se en likadan lista från IBM, på företag som gått från Microsofts lösningar till IBM. Själv känner jag inte till ett enda företag som gjort det.

Som regionala exempel nämner han Skatteverket. Senare kommer också en lista med ett 30-tal europeiska företag som gjort migreringen.

Listan består bland annat av konsultbolaget Capgemini, Dimension Data, Banque de Luxembourg och Swissport International.

Som CS tidigare skrivit har analysföretaget Gartner gjort en prognos som visar att Microsoft vinner andelar på e-postmarknaden på IBMs bekostnad.

Enligt Robert Picciano är den inte relevant eftersom den talar om antal användare och inte om riktiga marknadsandelar, det vill säga omsättningen i pengar. Han hänvisar i stället till andra undersökningar som säger att IBM behåller sina andelar.

Fakta

Computer Sweden skrev i början av september om Gartners prognos som säger att IBM tappar andelar till Microsoft, mätt i antal användare.

I en intervju i Computer Sweden förra veckan gick Robert Picciano till angrepp mot Microsoft och påpekade att kunder går åt andra hållet också, från Microsofts lösningar till IBMs. Robert Picciano hävdar att IBM behåller sina marknadsandelar.