Internet kryllar av olika datorvirus som utför så kallad keylogging. Keylogging är när datorviruset registrerar alla tangentbordstryckningar du utför och sedan skickar dessa till en hackares server. Upphovsmannen till datorviruset kan sedan komma över lösenord till banker och andra känsliga internettjänster.

Två studenter vid universitetet Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne i Schweiz har nu lyckats bygga en antenn som kan avlyssna ett tangentbord på upp till 20 meters avstånd.

Studenterna testade elva stycken tangentbord från olika tillverkare mellan 2001 till 2008 och de kunde samtliga avlyssnas. Genom att använda en mycket känslig antenn så går det att snappa upp de elektriska signaler som skickas från tangentbordet till datorns usb-port.

Experimentet visade att även tangentbordet på en bärbar dator kan enkelt avlyssnas från distans. De båda studenterna har skrivit en avhandling i ämnet som kritiserar tillverkare av tangentbord för att använda för billiga komponenter som gör avlyssning enkelt.

En videodemonstration av tekniken hittar du här.