Komponenten kan säkra internetoperatörers och stora företags information när den färdas över ett wan, wide area network, i mycket höga hastigheter.

Krypteringsnyckeln går också att programmera om på distans. Det säger Shahab Etemad, chef över forskningen på Telecordias avdelning Advanced Technology Solutions, till IDG News.

Företaget söker nu partner som kan tillverka produkten. Planen är att få ut den på marknaden inom tre år.

De optiska nätverken kan i dag överföra information med upp till 40 Gbit/sek för varje våglängd av ljus som färdas genom kabeln, och hastigheter upp till 100 Gbit/sek är på väg. Det är mycket snabbare än kommunikation via elektroniska kablar, men krypteringen sker i dag elektroniskt.

Enligt Shahab Etemad klarar krypteringssystemen av att hantera hastigheter på omkring 10 Gbit/sek. Resultatet blir att bara en bråkdel av varje våglängds kapacitet kan utnyttjas.

Telecordias krypteringssystem ändrar istället på ljuspulsens frekvens på ett sätt som gör att någon som försöker avlyssna trafiken inte kan förstå den. I andra änden omvänds processen och informationen kan tolkas. Denna typ av kryptering ska vara minst lika säker som elektronisk, lovar Shahab Etemad.

I tester har Telecordia lyckats överföra krypterad information i 40 Gbit/sek över en 400 kilometer lång sträcka, och hastigheter upp till 100 Gbit/sek har demonstrerats i labbet.

Fakta

Data i optiska kablar överförs med en teknik som kallas wdm, wavelength-division multiplexing. Det innebär att ljuset delas upp i olika våglängder, eller färger, och varje våglängd kan överföra en ström av data.