Stiftelsen för internetinfrastruktur har upprepat den undersökning som gjordes förra året av hälsoläget på servar inom se-domänen. Det har skett förbättringar sedan förra året, men det finns mycket kvar att göra.

Undersökningen visar att av de domänerna domäner som klassades som samhällsviktiga hade 28 procent fel som måste åtgärdas snarast. 57 procent uppvisade fel som gav en varning. Områdena som stiftelsen undersökt inkluderar säkerheten i dns-systemen samt om sajterna använder transportskydd för e-post.

Enligt Anne-Marie Eklund Löwinder, kvalitets- och säkerhetschef på stiftelsen, är det ett stort problem att e-post skickas fram och tillbaka helt oskyddat.

– Vi reagerade på hur många som fortfarande väljer att placera sina servrar utomlands, särskilt efter debatten om FRA-lagen, säger Anne Marie Eklund Löwinder.

Hon pekar på att även om man inte ser FRA som ett problem finns det inget som hindrar utländska myndigheter att avlyssna trafiken. Enligt undersökningen skyddar bara 34 procent transporten av sin e-post.

Ett annat problem är det låga införandet av dnssec, som även Steve Crocker påtalar. Endast 8 av de 671 testade domänerna använder systemet.

Varför tar det sådan tid att införa?

– Domännamnsinnehavarna vet inte att de ska ställa kravet och internetleverantörerna tycker att det gör ont. Det tillför väldigt mycket ordning och reda i dns och då måste man måste se till att man har en bra dns-infrastruktur.

För att uppmuntra alla att börja använda dnssec ska stiftelsen ta bort avgiften för tjänsten från den 1 januari.

Fakta

Landstingen är den grupp som har flest fel på sina namnuppslagningsservrar. Hela 33 procent hade allvarliga brister.

70 procent av alla testade domäner hade alla sina dns-servrar hos en och samma operatör och många förlitar sig på en enda server.