Vint Cerf, chefsevangelist på Google och legendar i internethistorien, ser en kraftig utveckling av internet de närmaste åren, med fler och fler apparater som tar plats i nätet. Men för att nå dit, för att utvecklingen inte ska bromsas upp, måste en vi ta oss över en rad hinder.

– Trots att internet är över 35 år gammalt finns det fortfarande mycket att göra för att nätet ska bli mer användbart. De närmaste åren blir de mest betydelsefulla för internets utveckling någonsin, säger Vint Cerf under konferensen Internetdagarna.

Högst på agendan står övergången till protokollet ipv6. Detta eftersom ipv4-adresserna som vi använder i dag snart kommer att ta slut, prognosen säger i mitten av 2010.

En annan stor utmaning är övergången till internationaliserade domännamn. I dag har till exempel Kina flest internetanvändare i världen, och med en växande användarskara med icke-latinska skriftspråk måste domännamnssystemet uppdateras.

En tredje är utrullningen av dnssec och andra autentiseringstekniker. Det blir allt viktigare att veta kunna bekräfta avsändaren av information, vare sig det gäller en webbsida eller ett mejl.

– Säkerheten är en enormt viktig fråga, säger Vint Cerf.

Ytterligare ett problem som måste lösas är det immaterialrättsliga. Upphovsrätten är utformad så att det är rättighetsägaren som bestämmer vem och vad som får kopieras. Det ställs på ända av internet, konstaterar Vint Cerf.

– World wide web bygger på kopiering. Kopiering är fundamentalt för att internet ska fungera. Det skapar en krock och det gäller att komma på hur upphovsrättshavarna ska kompenseras.

Ett sista problem får effekt först ett antal år fram i tiden. Men vare sig det är 10 eller 1 000 år måste det problemet lösas i dag. Det handlar om hur vi säkerställer att den information vi skapar i dag kan tydas eller läsas av våra efterföljare.

Särskilda program används för att skapa information och samma program krävs för att tolka den lagrade informationen. Försvinner tillgången till programmen uppstår det som Vint Cerf kallar bitrot - dataröta.

– Lösningen är att vi tvingar dem som lägger ner ett program att ladda upp det till molnet. Annars kommer det finnas massor av information som inte är läsbar i framtiden.