– Scrum verkar hjälpa företag att fungera bättre rent processmässigt än de gjort tidigare, säger Henrik Kniberg, processmentor på konsultföretaget Crisp.

Scrum är ett ramverk för mjukvaruutveckling och en projektledningsmetodik.

Utvecklingsarbetet delas upp i cykler som får vara max fyra veckor långa. Varje cykel, som kallas sprint, slutar med att det finns körbar mjukvara.

Innehållet i mjukvaran bestäms genom att produktägaren prioriterar upp de önskemål som är viktigast.

I Scrumprojekt finns tre roller: en utvecklingsgrupp, en Scrummästare och en produktägare.

Utvecklingsgruppen be­­står av max åtta utvecklare, En Scrummästare är motsvarigheten till projektledare men har andra arbets­uppgifter. Produktägaren representerar kundens in­­tressen.

Varje dag inleds med ett statusmöte som ska ge svar på utvecklarens frågor ”Vad har jag gjort sedan i går?”, ”Vad ska jag göra i dag?” och ”Finns det några hinder?”.

Utmärkande för metoden är att Scrum tydligt lyfter fram alla problem som finns i organisationen, och det finns bara två sätt att hantera dessa problem: fixa dem, eller sopa dem under mattan.

Det måste också finnas stor Scrumkompetens i företaget för att utvecklingsmetodiken ska fungera.

Henrik Kniberg har sett många företag som snubblar på ansatsen, för att det saknas kunskap.

– Scrum är som schack. Enkla regler, svårt att spela, säger han.