Hur ser ni på nfc?
– Vi har ingen forskning på området, men vi övervakar det och är mycket intresserade av att se vad som händer.

När tror du att det blir en massmarknad för nfc?
– Jag tror att nfc blir standard i alla nya mobiler som säljs inom 3–5 år. Alla har nfc i sin mobil inom 5–7 år.

Är bankerna redo?
– Det finns en rad utmaningar. Bland annat att det är kostsamt att driva mikrotransaktioner i de system vi har. Det är något bankerna måste lösa, och det görs inte över en natt. En annan utmaning är säkerheten.
– Vi är observanta på vad som händer och redo att lägga oss i startgroparna när det är dags.

Vilka fördelar finns för bankerna med nfc?
– Att kunna erbjuda ökad kundnytta. Det stärker relationen med kunderna.