Lågkonjunkturen har rullat in men hur det kommer att påverka marknadsföringsmarknaden är ännu osäkert.

– Vi gjorde vår prognos före sommaren och nästa kommer i slutet av november. Då presenterar vi en reviderad prognos, säger Tobias Hedström, analytiker på Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM.

Generellt sett är marknads-föring ett av de områden som först får stryka på foten, det är en enkel post att snabbt dra ner på. Men internet är konkurrenskraftigt i det sammanhanget, konstaterar Tobias Hedström.

– Det finns bra uppföljningsmöjligheter och prismässigt ligger det också bra till. Troligen kommer internet därför att klara sig bäst av reklammediekanalerna, även om det är svårt att säga ännu om det också innebär tillväxt.

Även kundernas mediekonsumtionsmönster talar för att flytta marknadsföring till nätet.

– Ser man till människors internetanvändning kopplat till fördelningen av reklampengar kan man konstatera att det finns en eftersläpning på ungefär ett år från företagens sida, säger han.
Han framhåller att internetmarknadsföring är intressant både för små och stora aktörer.

– Tv-reklam är främst för de stora – det kostar stora pengar att producera reklamfilm. Att köpa sökord är relativt billigt. Det är klart att det också kostar om man tar in professionella konsulter för att optimera sin sajt, men det är små kostnader jämfört med andra mediekanaler.

Hur ser fördelningen ut mellan företag som vänder sig till konsumenter och de som gör affärer med andra företag? Ja, det vet faktiskt ingen, förklarar Tobias Hedström.

– Vi har ingen statistik över vilka som lägger sina reklampengar på nätet. Men efter årsskiftet hoppas vi kunna mäta bruttosiffror så att vi får en bild av det, säger han.

Fakta

Under det andra kvartalet i år ökade internetannonseringen sin andel av medieinvesteringarna och noterade en tillväxt på 25 procent. Det innebär att internetmarknadsföringen låg på drygt 13 procent av den totala svenska marknadsföringskakan på 8,7 miljarder kronor.
Källa: IRM