Bill Gates har visserligen sedan länge planerat att lämna över rodret till andra. I den innersta kretsen finns Steve Ballmer, vd, Craig Mundie, ansvarig för forskning och utveckling, och Ray Ozzie, chefsarkitekt, men tydligare än i dag kan vi inte se växlingen som sker på alla plan.

Det syns utifrån de tre största fokusområdena på PDC 2008: Azure Services Platform, Windows 7, och den nya modelleringsplattformen Oslo. Tillsammans förklarar produkterna både företagets ursprung och dess framtid. Företaget har sedan det grundades 1975 uttryckt sin själ med plattformar och utvecklingsverktyg snarare än med enskilda produkter.

När Ray Ozzie inleder konferensen inför tusentals utvecklare ägnas hela framförandet och alla demonstrationer åt företagets kanske allra största utmaning någonsin, lanseringen av Azure Services Platform. Enkelt uttryck är Azure Services Platform en Microsoftdriftad plattform för tjänster och applikationer.

Ray Ozzie och hans medarbetare demonstrerar driftsättning av webbapplikationer, hur enskilda företag kan integrera användarkataloger som Active Directory och hur befintliga tjänster kan skalas upp för att hantera flera användare.

Syftet med Azure Services Platform är alltså att leverera drift av både externa och interna tjänster i en säker och skalbar miljö. Den röda tråden i plattformen löper genom hela produktsortimentet. Trots att vi som utvecklare kan använda vår kompetens i Dotnetramverket leder Azure Services Platform till att fokus ändras från miljön på skrivbordet och företagets servrar till en betydligt större internetbaserad plattform. Förändringen sker gradvis de närmaste åren.

I det senaste numret av tidskriften Fast Company avslöjas en annan aspekt av generationsväxlingen: Gary Flake. Han var tidigare utvecklingsansvarig på Yahoo men rekryterades till Microsoft av Bill Gates. I dag är Gary Flake ansvarig för Microsofts Live Labs och han har utmanat och gått utanför gängse ramar, med iterativa och snabba utvecklingscykler som följd.

På konferensen levereras resultaten från många av Gary Flakes projekt, till exempel Web Sandbox som möjliggör virtualisering av enskilda mashups.

Den grund som Microsofts generationsväxling bygger på, en fundamentalt förändrad plattform och ett accelererande ledarskap, kan förhoppningsvis inspirera fler företag att helt tänka om, accelerera och hitta nya möjligheter.


Andreas Sjöström är konsult på Sogeti och finns på plats på
utvecklarkonferensen PDC i Los Angeles.

Fakta

…om problem och möjligheter med att få affärsnytta av sina teknikinvesteringar. Alla har erfarenheter direkt från verkligheten. Varje månad kan du läsa Andreas Sjöström, Filip Ekstrand, Gunilla Etsare och Joakim de Leeuw.