En av de stora nyheterna för it-proffs blir möjligheten att nå det interna nätverket utan att en vpn-tunnel upprättas. Det snabbar upp tillgången till intern information avsevärt. Nackdelen är att förutom kommande Windows Server 2008 R2 kräver funktionen även både ipv6 och ipsec.

En annan nyhet är en cache tänkt för att snabba upp nätverket när till exempel flera användare ute på ett företags lokalkontor får samma filer som bilagor i ett mejl. Windows 7 tillsammans med Windows Server 2008 R2 sparar en lokal kopia som gör att efter att den första personen laddat ner hela bilagan kommer de andra att få upp den direkt.

It-supporten får också ett nytt verktyg som kallas för Problem Step Recorder. Med det kan en användare spela in de steg som man behöver ta innan ett visst problem uppstår. Utifrån det skapas en fullständig rapport med bland annat skärmdumpar och detaljer om programmet som krånglar. Rapporten skickas sedan till it-avdelningen som får en bättre bild av vad som gått fel.


Desktop Gadets.

De mer konsumentinriktade funktionerna fick betydligt större fokus. Användargränsnittet känns bekant från Vista men innehåller en del skillnader. Gadgets kan nu läggas på skrivbordet och med hjälp av en musrörelse blir alla fönster som täcker skrivbordet genomskinliga.Före och efter. Med Peekfunktionen blir fönstren som ligger över skrivbordet genomskinliga.

En nyhet är också det som kallas Devicecenter som Microsoft hoppas ska göra det enklare att hantera hårdvara som till exempel en multifunktionsskrivare. Där samlas alla funktioner som enheten klarar av i samma fönster och hårdvarutillverkarna kommer också att kunna lägga in egna länkar som till exempel till manualen eller till en sida där man kan köpa bläckpatroner.


Device Stage gör det enklare att hantera hårdvara som till exempel mobiltelefoner.

Även aktivitetsfältet har fått sig en genomgång. Det går nu att lägga applikationer som genvägar direkt på fältet. Klickar man sedan på en applikation som redan är igång visas miniatyrer av alla dess öppna fönster, och man kan stänga fönster direkt från miniatyrvyn.

Något Microsoft valt att kalla Jumplists är en annan nyhet som företaget väljer att ta upp. Det är automatiska listor till programmen på aktivitetsfältet och startmenyn som ändras utifrån vilket program det är. Exempelvis får man fram de senaste besökta webbplatserna om man öppnar listan till Internet Explorer och till Windows Mediaplayer kan man välja att fortsätta spela den senaste spellistan.

Känslan efter presentationen är att Windows 7 som helhet är mycket likt Windows Vista. Det som Microsoft talar mycket om är att prestanda och resursutnyttjande har blivit bättre men det återstår att se om företaget levererar på den punkten

Fakta

Det är inte bestämt exakt när Windows 7 ska släppas men Microsoft har tidigare sagt att det ska ske tre år efter Vista. Det innebär slutet på nästa år eller början på 2010.