Bakom den nya organisationen som heter The Global Network Initiative ligger Google, Yahoo, Microsoft tillsammans med människorättsorganisationerna Human Rights First, the World Press Freedom Committee och Human Rights Watch.

Tanken bakom organisationen är att arbeta fram principer för hur företagen och organisationerna ska agera i länder som utövar statlig censur och begränsar yttrandefriheten på internet.

Bland annat har riktlinjer utformats för hur företagen ska agera när ett lands myndigheter begär censur av viss information eller begär personuppgifter om en viss användare.

Huruvida initiativet kommer att ha någon märkbar effekt återstår att se. Som sent som den 24 oktober i år publicerade Microsoft ett dokument med namnet Microsoft on the topic: Online freedom of expression där företaget uppger att det kommer följa respektive länders lagar om censur av sökresultat och bloggar.

Yahoo har tidigare kritiserats för att ha samarbetat med kinesiska myndigheter då företaget 2004 gav ut uppgifter om journalisten Shi Taos e-postkonto hos Yahoo så att han kunde identifieras och senare arresteras.