Uppgörelsen innebär att alla rättstvister med författare och bokförlag läggs ned. Uppgörelsen har träffats av Google och motparterna, författar- och publicistorganisationerna The Authors Guild och Association of American Publishers, AAP.

Google stämdes av dessa efter att ha startat ett program för att skanna och indexera böcker, utan alltid ha rätt att göra det från upphovsrättsinnehavarna. Google har därefter gjort texterna tillgängliga för sökningar och ändå hävdat att företaget inte bryter mot upphovsrätten, eftersom endast delar av texterna som har skannats in har visats upp på webben.

Uppgörelsen sker efter två år av förhandlingar och fem separata stämningar från mediebolag och den måste godkännas av en domstol i New York. Men Paul Aiken, chef för The Authors Guild, säger till IDG News att uppgörelsen kan betraktas som den "största bokaffären i USAs publicistiska historia.

– Trots stora motsättningar om upphovsrättslagen har bokförlag, författare och Google insett att en komprosmiss gör att de kan uppnå saker som är ouppnåeliga för var och en för sig. För den goda sakens skull har vi kunnat sätta åt sidan alla meningsskiljaktligheter, säger han.

Han poängterar att alla parter, inklusive läsare, tjänar på uppgörelsen genom att det bli lättare att hitta och köpa litteratur.

Google betalar 125 miljoner dollar och får i gengäld rätt att visa delar av texterna i upphovsrättsskyddade böcker, inte bara små textstycken. Det leder till en ökad exponering, framför allt för böcker som är slutsålda och där det inte finns nya upplagor planerade.

Dessutom ska Google göra det enklare att köpa böcker online. Avtalet innebär också att ett antal institutioner köper böckerna i elektronisk version och gör dem tillgängliga. Ett royaltysystem ska upprättas sättas upp för att kompensera författare och andra upphovrsättsinnehavare.

Det ska skötas av den oberoende organisationen Book Rights Registry, som också ska ansvara för att hitta och registrera upphovsrättsinnehavare, som i sin tur har en möjlighet att antingen delta i eller utebli från projektet. Intäkterna som skapas kommer både från abonnemang, bokförsäljning och delade intäkter från annoser.

En stor del av Googles 125 miljoner dollar går till Book Rights Registry, medan resten går till författare och bokförlag, liksom för att täcka juridiska kostnader.

– Uppgörelsen blåser nytt liv i miljontals nya böcker, utan att inkräkta på upphovsrätten, säger AAPs styrelseordförande Richard Sarnoff.

The Authors Guild stämde Google i september 2005 och AAP följde efter med en stämning månaden efter. Enligt David Drummond, juridisk talesman för Google, är det omöjligt att överdriva vikten av denna uppgörelse:

– Att göra fler böcker tillgängliga är en helt avgörande för våra satsningar på sökningar, säger han.

Uppgörelsen gäller i USA, där amerikanska medborgare får elektronisk tillgång till böckerna. Google säger sig vara öppet även för liknande avtal med myndigheter, bokförlag och författare i andra länder.

Google har avtal med 20 000 bokförlag, en siffra som nu ökar väsentligt. De har gjort sina böcker tillgängliga via Google Book Search. Projektet legitimerar också det kontroversiella program som Google har haft igång i några år, som innebär att företaget skannar och indexerar böcker i ett antal bibliotek. Där har Google inte alltid sökt tillåtelse från innhavarna till rättigheterna av böckerna.

Google Book Search lanserades 2004 och har i dagsläget fler än 1 miljoner böcker i sitt index.