Nu har alla svenska mobiloperatörer redovisat sina siffror för det tredje kvartalet. Den fortsatta boomen för mobilt bredband sätter tydliga avtryck i kundtillväxten för alla – utom Telenor. Bolaget redovisar en minskning med 47 000 svenska mobilkunder under kvartalet.

Bolaget säger självt att minskningen beror på att man rensat ut 100 000 inaktiva kontantkortskunder ur statistiken.

Telenor har i dagsläget lite drygt 1,8 miljoner mobilkunder i Sverige vilket innebär en marknadsandel på omrking 17 procent. Det är obetydligt mer än när Telenor tog över efter Vodafones mobilfiasko på den svenska marknaden. Enligt Telenor egna siffror har antalet mobilkunder i Sverige ökat med blygsamma 10 procent sedan början av 2006.

Telenor kan dock istället glädja sig över relativt stabila intäkter från de mobilkunder man trots allt har. Den månatliga genomsnittintäkten per mobilkund sjunker visserligen något men ligger ändå på 274 kronor.

Teliasoneras motsvarande intäkt minskade rejält och hamnade på bara 185 kronor. Samtidigt har Telenor långt till Tre som plockade in i 397 kronor i genomsnittlig månadsintäkt från sina kunder.

Av Telenors rapport framgår också att bolaget lockat till sig 32 000 kunder på mobilt bredband under tredje kvartalet.

I Telenors svenska verksamhet ingår även Glocalnet och Bredbandsbolaget. Inte heller på bredbandssidan redovisar Telenor någon ökning. Bolaget har totalt närmare 630 000 bredbandskunder i Sverige, vilket motsvarar en marknadsandel på ungefär 25 procent.

Totalt sett redovisar Telenor ett positivt rörelseresultat före avskrivningar på 647 miljoner kronor under kvartalet.

Fakta

Från mobiloperatörernas rapporter för tredje kvartalet:

  • Tele2: ökar med 127 000 mobilkunder i Sverige.
  • Teliasonera: ökar med 138 000 mobilkunder i Sverige.
  • Tre: redovisar en ökning med 110 000 mobilkunder i Sverige och Danmark tillsammans.
  • Telenor: redovisar en minskning med 47 000 mobilkunder i Sverige. Bolaget säger dock att minskningen beror på att man rensat bort 100 000 inaktiva kontantkortskunder.