För bara några år sedan dominerades högskolornas utbud helt av traditionella it-utbildningar som data- och systemvetenskap och it-inriktade civilingenjörsutbildningar.

Men i dag när högskolorna måste kämpa mycket mer för att locka till sig studenter har kurskatalogerna fyllts med it-utbildningar som kryddats med rader av specialinriktningar.

– I dag kan du nästan inte köra en vanlig it-civilingenjörsutbildning rakt av. Du måste sätta en spets på det hela också. Studenter söker i väldigt liten utsträckning traditionellt upplagda it-utbildningsprogram, åtminstone inte utanför universiteten i storstadsregionerna, säger Olle Lindeberg, avdelningschef på interaktion och systemdesign på Blekinge Tekniska Högskola.

Datorspelsutveckling har snabbt blivit ett framgångsrikt exempel på just en sådan spets på it-utbildningarna som Olle Lindeberg talar om. BTH är en av landets få högskolor där man kan utbilda sig till civilingenjör med inriktning på datorspelsutveckling.

Det specialanpassade civilingenjörsprogrammet lockar väsentligt fler förstahandssökande studenter än högskolans mer klassiskt inriktade civilingenjörsutbildningar inom it.

Framgångarna gör att BTH nu överväger nästa steg – en civilingenjörsutbildning med starka inslag av konstnärligt skapande.

– Vi funderar på att göra en mer tvärvetenskaplig inriktning mot skapande grafisk design i datorspel. Utbildningen ska ta sikte på befattningen Technical Artist som i dag finns på många dataspelsföretag, säger Olle Lindeberg.

Olle Lindeberg säger att studenterna på BTH:s datorspelsutvecklingsprogram blir minst lika kompetenta civilingenjörer som de som går de traditionella it-utbildningarna på någon av de stora universiteten.

– Jag skulle våga påstå att de studenter som kommer ut härifrån har fått en modernare civilingenjörsutbildning. De traditionella it-utbildningarna på exempelvis KTH och Chalmers släpar på mycket traditionellt gods.

I dag satsar en stor mängd högskolor på datorspelsinriktade it-utbildningar. Högskolan i Skövde var en pionjär på området.

– Utbildningar inom datorspelsutveckling är väldigt attraktiva. Men man ska understryka att studenterna också får en mycket god programmeringskompetens som kan användas även inom andra områden, säger Mattias Strand, prefekt på institutionen för kommunikation och information.

En ny specialinriktning som är på gång i Skövde är ett it-utbildningsprogram specialinriktat på öppen källkod. I höstas gjordes ett provintag i liten skala. Nu planeras en fullskalig lansering.

Mattias Strand ser flera förklaringar till att så många it-utbildningar kryddas med diverse specialinriktningar. En viss överetablering av it-utbildningar tvingar högskolor att satsa på inriktningar som kan locka till sig studenter. Men det kan också ses som ganska sund reaktion på hur it-branschen utvecklas och på hur kompetenskraven hela tiden ändras.

– Datorspelsutveckling är ett bra exempel på just det. I dag har det utvecklas till en industri som omsätter mer pengar än filmbranschen.

Fakta

Bara en mindre del av studenterna på BTH:s civilingenjörsutbildning i spel- och programvaruteknik kommer i slutändan att jobba med dataspelsutveckling. Det flesta väljer att jobba inom andra delar av it-branschen.
Olle Lindeberg har intervjuat samtliga studenter på sitt program. De flesta studenter valde utbildningen för att de är seriöst intresserade av själva civilingenjörsdelen, samtidigt som de ser dataspelsutveckling som ett intressant komplement.