Ett stängt internet skulle innebära minskad konkurrens. Kunderna skulle bli tvungna att acceptera de tjänster, villkor och priser som operatörerna erbjuder. I ett öppet internet finns det alltid starka krafter som verkar för kundernas fromma genom att konkurrera med bättre villkor och lägre priser.

De skulle få det betydligt svårare om öppenheten minskar. Frågan är om de ens skulle släppas in i de framväxande proprietära näten.

Man ska inte underskatta internets inbyggda kraft. Det blir inte lätt att bygga murar och låsa in kunderna i fållor. Men bara det faktum att någon försöker göra det är negativt för utvecklingen. Energi och investeringar som kunde läggas på att ta tillvara internets inbyggda öppenhet skulle i stället plöjas ner i proprietära tjänster. Eftersom det görs med hjälp av ny teknik blir det svårt för den genomsnittlige internetanvändaren att upptäcka vad som är på gång.

Ciscos lösning för att undvika det skräckscenariot är en övergång till version 6 av protokollet ip. Då försvinner ett av de främsta argumenten för att satsa på låsta tjänster, att motverka bristen på adresser på internet. Som Patrik Fältström säger är det offentliga den bästa fanbäraren för den utvecklingen.

Kräv användning av ipv6 i statliga upphandlingar.