I år har Guldlänken utökats till tre tävlingskategorier: Bästa e-tjänst, Bästa e-demokrati och Bästa samverkan. Och nu är det alltså öppet att anmäla sig. Anmälningstiden sträcker sig till och med den 2 april 2004. Nomineringar blir offentliga 18 maj. Priset delas ut på konferensen Offentlig@rummet i Eskilstuna den 3 juni.

Följ rekommendationer
Guldlänken ska framförallt belöna tjänster som handlar om användnings- och verksamhetskvalitet. Andra viktiga bedömingskriterier är huruvida man uppnått insyn, delaktig, integritet och om tjänsten dessutom följer råd och rekommendationer från Statskontorets Vägledningen 24-timmarswebben.

Lund gav inspiration
Den nya klassen Bästa samverkan har inspirerats av biträdande finansminister Gunnar Lunds uttalande kring behovet av en mer samordnad och effektiv förvaltning. Klassen belönar en e-tjänst som effektiviserar och utvecklar den interna förvaltningen samt medför nytta för medborgarna.
Guldlänken drivs av Statskontoret tillsammans med Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, 24-timmarsdelegationen, Regeringens IT-politiska strategigrupp, IT-Företagen, II-stiftelsen, Centrum för Användarorienterad IT-design och Handikappombudsmannen.