Antalet företag som planerar att första gången anamma soa, tjänsteorienterad arkitektur, har sjunkit från 53 till 25 procent, skriver IDG News.

Det framgår av en ny undersökning som Gartner gjort.

Samtidigt har antalet företag som inte har någon plan alls på att använda sig av soa mer än dubblerats; från sju procent 2007 till 16 procent 2008.

Samma undersökning har utförts av Gartner under de senaste fem åren, och denna gång är den första då intresset för soa sviktat, enligt Dan Sholler, chefsanalytiker på Gartner.

Anledningarna till de dramatiska siffrorna, som gäller för 2009, är enligt Gartner flera.

Dels kommer företag att vara involverade i färre projekt på grund av den ekonomiska krisen, dels råder det en kompetensbrist på området.

Dessutom är det svårt att hitta tydliga fall som kan visualisera nyttan med soa.

Annika Granebring, informationsarkitekt på SEB IT, tror att det minskade intresset för tjänsteorienterad arkitektur kan bero på att företag varit överoptimistiska runt de vinster som snabbt kan uppnås.

– Soa är ett långsiktigt arbete som kräver stora ekonomiska investeringar och uthållighet, säger Annika Granebring.

Undersökningen utfördes av Gartner mellan maj och juli 2008. En förstudie innefattade 1 000 anställda på 200 företag, tre påföljande studier innefattade mer djupgående intervjuer med 119 respondenter.

Fakta

Tjänsteorienterad arkitektur, soa, består av ett antal tjänster.

En tjänst är en funktion som är självständig, väldefinierad och oberoende av sin omgivning, åtkomlig via ett standardiserat gränssnitt.

Tjänster skapas bara en gång, vilket är en av de viktigaste poängerna med soa. Tjänsterna är återanvändbara.

Tre återkommande problem med soa är vem som äger tjänsterna, bristande förståelse i verksamheten för arkitekturen samt var gränsen går mellan två eller flera tjänster.