"Skälet till våra rekryteringar nu är dels att vi fått fler nya affärer, dels att vi växlar ut externa konsulter. Det är lite som att gasa och bromsa samtidigt", säger Annica Nyhlén, rekryteringsansvarig på outsourcingbolaget EDB.

För arbetsmarknaden i stort blev oktober den svartaste månaden på mycket länge. Nästan 20 000 personer varslades, jämfört med runt 8 000 under september. Det framgår av Arbetsförmedlingens månadsstatistik.

Tillverkningsindustrin är hårdast drabbad och står för långt över hälften av varslen, en stor del orsakade av Volvokrisen. Samtidigt är andra sektorer i det närmaste helt opåverkade. Bara 0,8 procent av varslen gällde it-jobb.

Tittar man på enskilda it-yrken är bilden densamma. Före sommaren fanns 36 lediga it-chefsjobb i Arbetsförmedlingens platsbank. I dag har siffran ökat till 47. Före sommaren fanns runt 1 500 lediga programmerar- och systemerarjobb. I dag när varslen haglar i många andra branscher ligger efterfrågan kvar på oförändrad nivå.

Samma mönster gäller även när man tittar på företagskonkurser. För marknaden i stort ökade antalet konkurser med 20 procent under oktober, enligt siffror från UC. Bland it-företagen finns ingen ökning alls.

En viss nedgång går att skönja i form av en vikande platsannonsering för it-jobb. På nätet handlar det om en nedgång på cirka 15 procent sedan i våras.

– Företagen söker fortfarande mycket it-kompetens. Efterfrågan är stor och till många jobb är det fortfarande krig om kandidaterna, säger Ulrika Wörding, rekryterings- och marknadschef på rekryteringsföretaget Elan.

Just nu söker hon omkring 250 personer för fasta it-jobb och olika konsultpositioner.

– Vi fortsätter att anställa på bland annat infrastruktur- och applikationssidan.

Samtidigt är osäkerheten stor om utvecklingen fram­över.

– Prognoserna är mycket osäkra just nu, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingens analys­enhet.

– Vi tror att nedgången fortsätter hela nästa år och även en bit in på 2010. Förloppet ser ut så att varslen sprider sig från industri till stödande verksamhet som transport, byggande och olika delar av tjänstesektorn.

Även it-jobben drabbas. Men it-arbetsmarknaden går in i nedgången från ett väldigt starkt utgångsläge, betonar han.

– Jag tror ändå att it hör till de delar av arbetsmarknaden som klarar sig relativt bra, säger Håkan Gustavsson.

Men samtidigt: ju längre nedgången pågår, desto hårdare drabbas även it-arbetsmarknaden.

Fakta

Nästan 20 000 personer varslades på den svenska arbetsmarknaden under oktober.

I Västra Götaland
varslades 6 101, i Stockholm 2 800 och i Skåne 2 000.

Tillverkningsindustrin
står för 12 000 varsel.

Bara 171 it-jobb ingick
i oktobervarslen.