Det är 24timmarsbloggen som har undersökt hur företagens webbplatser är uppbyggda. Testet genomförs enligt samma metod som Verva analyserar webbplatser inom den offentliga sektorn.

– Syftet med undersökningen är att få till en debatt. Om vi inom offentlig sektor ska kunna leva upp till de krav som finns, måste vi ha leverantörer som också gör det, säger Björn Hagström, en av personerna bakom 24timmarsbloggen som dessutom är systemansvarig för Örebro kommuns webbsystem.

Bara fem procent, eller 15 av 303, av it-konsulternas webbplatser klarar sig utan anmärkning.

Sidorna genomgår bland annat en kodvalidering och resultatet är minst sagt varierande: Hiq lyckas med bedriften att få 948 valideringsfel på sin hemsida. Bara 41 företag får noll fel i valideringen.

Varför behövs kodvalidering?
– Vi vill ha webbplatser som är användbara och tillgängliga, 900 valideringsfel är en indikator på att det rent generellt inte ser bra ut. Med tillgänglighet menar vi oftast för svagare grupper, bland annat synskadade personer. De använder sig ofta av tillägg i webbläsarna som är känsliga och kräver att man följer standarden på ett bra sätt.

Dessutom undersöks användandet av ramar och css. Att använda sig av ramar, frames, är ett utdöende fenomen. Ändå använder sig hela 35 företag av den något förlegade tekniken.

– I grunden är ramar en konstig grej. Du kan inte skicka ett mejl med en länk i och Google kan inte länka till en sida i ramstruktur – och då försvinner tillgängligheten, säger Björn Hagström.

Formatmallar, css, ger pluspoäng i undersökningen. Css ger möjlighet att göra fler- och storskaliga ändringar genom att ändra koden på ett och samma ställe. Men bara 103 av it-konsulternas webbplatser använder css.

– Det mest slående är hur låg nivån är generellt. För mig som potentiell kund visar man inte att det här över huvud taget är viktigt. Det är konstigt, det finns en standard som säger hur du ska göra. Det är inte rocket science.

Fakta

Css, cascading style sheet, är formateringskod som används centralt för att snabbt och enkelt formatera text och bilder som är utspridda på webbplatsen.

Ramar innebär att sidan är uppdelad i flera undersidor. Tekniken är dålig i navigeringssyfte men används friskt på 90-talet.

När koden valideras jämförs den med standardorganisationen W3Cs olika standarder.

I undersökningen har dessutom följande aspekter jämförts: användande av korrekt rubrik, tabeller och tabeller i tabeller.

Hela testet hittas här (extern länk).