De äldre mejlar, sköter bankärenden och beställer resor. De yngre umgås, diskuterar och lever en stor del av sin vakna tid uppkopplade på internet. Det framgår av den sjätte delen av undersökningen Internetexplorers som genomförs på Uppsala universitet.

– Det är oerhört tydligt att det är två helt olika principer som gäller. De yngre visar en mycket stark vilja att kommunicera direkt med varandra i stora nätverk, säger Håkan Selg, projektledare på Nationellt it-användarcentrum på Uppsala universitet.

På nätet formas attityder och viktiga debatter uppstår. Det som nu kallas för ett informations- och kunskapssamhälle äger rum på arenor som den äldre generationen inte är särskilt väl förtrogen med.

– Det finns nog en medvetenhet om att det finns nya sociala medier och bloggar, men frågan är om man har funderat över vad det betyder för den egna verksamheten, säger Håkan Selg.

Gränsen mellan yngre och äldre går enligt undersökningen vid en ålder på 35 år.

Den äldre generationen – mejlkulturen – kommunicerar vertikalt, kunder knyts ihop med företag, medborgare med myndigheter. Den yngre generationen – messengerkulturen – kommunicerar i stället horisontellt, med bloggar och sociala nätverk.

Även detta kan leda till problem: De messengerkulturella kan när som helst använda sig av mejltjänster, men för de äldre i mejlkulturen är direktmeddelandevärlden okänd.

Samtidigt som de kulturella klyftorna är tydliga, visar undersökningen att svensken har blivit mer avancerad. Människor i den akademiska världen har alltid legat steget före Medelsvensson i sitt användande av it. Så är det inte längre.

– Högskolevärldens försprång har i flera avseenden reducerats kraftigt och för vissa aktiviteter helt försvunnit. Internetanvändning har blivit ett naturligt inslag i vardagslivet för de allra flesta, säger Håkan Selg.