– Vi jobbar intensivt på att dra ner kostnaderna gentemot våra kunder. Just nu sitter vi i alla våra bolag världen över och tar ner budgetarna. Vi vänder och vrider på allt, säger Magnus Carlander, vd på Volvo IT och cio på Volvo.

Det Volvo IT nu gör är att begära att underleverantörerna sänker priserna med 15 procent. 1 500 it-konsulter globalt berörs av beslutet som först och främst gäller fram till nästa sommar.

– Nu har vi haft 4-5 goda år när vi har engagerat mängder av konsulter och då var de med och tog del av det goda. Nu förväntar vi oss att våra strategiska partner och leverantörer hjälper oss att ta lite av den tuffa delen också under de år vi kommer att behöva hjälp, säger han.

Innan novembers slut ska samtal ha förts med samtliga it-konsultbolag som Volvo IT anlitar.

– Nu går vi in i diskussioner med var och en av våra leverantörer och vi hoppas få det effektuerat så snart som möjligt.

Magnus Carlander kallar det för förhandlingar men frågan är om något bolag i praktiken kan säga nej.

– De är ju fristående bolag och vi kan inte ge dem order om hur de ska göra. Det är en förhandling som uppstår, men det är klart att vill de vara partner till oss så förväntar vi oss att de hjälper oss i svåra tider.

Han konstaterar att visst finns risken att konsultbolagen väljer att styra om konsulter till andra uppdrag om Volvo IT nu drar ner arvodet. Men samtidigt är det inget som verkar bekymra honom i dagsläget.

– Volvo IT är en ganska stor organisation och vi har alltid möjlighet att komplettera vår kompetens. Den största risken är i så fall om det ger störningar i verksamheten på grund av att vi temporärt tappar kompetens. Mest känsligt är det på projektsidan.

Än så länge är det mest störtdykningen av Volvo Personvagnars försäljning som drabbat Volvo IT. När det gäller AB Volvo, som äger Volvo IT, har det hittills inte märkts så mycket, enligt Magnus Carlander.

– Det är först nu som vi börjar se en uppbromsning där, och de aktiviteter vi nu gör syftar framåt.

Vad som händer nästa sommar när de nya avtalen går ut kan inte Magnus Carlander svara på. Parallellt med prissänkningen drar Volvo IT också ner på antalet konsulter.

– Vi får se hur affärerna utvecklar sig och hur marknaden ser ut då. Den plan vi gör nu är utifrån nuläget, men vi gör ständiga bedömningar av marknaden och anpassar oss.

Det finns inget som i dagsläget tyder på att Volvo IT måste dra ner på antalet anställda men Magnus Carlander lovar inget.

– Jag kan inte säga att det inte kommer att ske. Just nu vänder vi och vrider på allt. Vi kommer att få göra justeringar hela tiden, men det är klart att fortsätter det åt det här hållet kan vi behöva vidta mindre roliga åtgärder.

Fakta

Acando - Sopra
Sigma - nBIT
Logica
Adecco
Manpower
Cap Gemini
Guide Konsult