Spam kostar skjortan för svenska företag. Situationen blir bara värre med tanke på att antalet spam fördubblas varje år. Enligt Stefan Görling, doktorand i parasitekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan som rör spam, virus och liknande, ligger de årliga kostnaderna för att hantera spam på minst två miljarder kronor och ända upp till sex miljarder kronor. Då är inte administrativa kostnader och hårdvarukostnader inräknade. Med dem medräknade kan siffran hamna ännu högre.

Stefan Görling räknar med att det tar sex minuter per dag och anställd att hantera spam, vilket han stöder på en amerikansk undersökning. Men det är inte bara att gå igenom spam somtar de anställdas tid.

- När det plingar till om ett nytt e-postmeddelande kan den anställde vara fullt uppe i en annan arbetsuppgift. Då är det vanligt att man kommer av sig och tittar på e-postmeddelandet. Det tar tid, sänker effektiviteten och leder till minskad produktivitet, säger Stefan Görling.

Olika sätt att räkna
Enligt honom finns 1,8 miljoner heltidsarbetande svenskar med internet­anslutning via arbetet. Med en medellön på 335 000 kronor per år, inklusive arbetsgivaravgifter, leder sex minuters spamhantering till en kostnad på 3 340 kronor per anställd eller totalt 6,2 miljarder kronor.

EU-kommissionen har släppt en rapport där ett amerikanskt analysföretag, Ferris Research, hävdar att de europeiska företagens kostnader för att hantera spam låg på 2,5 miljarder euro 2002.

Med tanke på att Sverige utgör cirka fem procent av Europa som kontinent skulle det enligt Ferris undersökning innebära att svenska företag under 2002 la ungefär 1,15 miljarder kronor på att hantera skräppost. Det skulle innebära att spam tar en minut per dag att hantera.

Det tycker IDCs senioranalytiker Nils Molin låter för lite.

- Jag tror att det snarare handlar om 2?3 minuter per dag. Om det senare alternativet gäller talar vi cirka sex miljarder kronor under 2002. Men många företag har spamfilter så då hamnar kostnaderna på hårdvara och administration för att hantera spamfilter i stället, vilket kan påverka siffrorna en del, säger han.

Stigande kurva
IDCs senioranalytiker Nils Molin räknar med att spamhanteringen 2002 kostade svenska företag minst två miljarder kronor.

- Det är lågt räknat. Det lär ju ha varit ännu värre 2003 med tanke på hur antalet spam stiger. Kurvan pekar stadigt uppåt, säger Nils Molin.

Fakta

KTH-doktoranden Stefan Görlings ekvation ser ut enligt följande:
Medellönen i Sverige för en heltidsanställd är 21 000 kronor per månad, vilket ger 252 000 kronor per år. Inklusive arbetsgivaravgifter hamnar lönekostnaderna på 335 000 kronor per, vilket ger 167 kronor per timma med en arbetstid på 2 000 timmar per år.
Då hamnar kostnaden för att hantera spam sex minuter om dagen räknat på 200 arbetsdagar för ett år på: 6x200/60x167=3 340 kronor per anställd och år.
Det finns cirka 3,6 miljoner förvärsarbetande, varav 52 procent har internetanslutna datorer. Det ger en totaltkostnad på 6,25 miljarder kronor per år.