De första företagen ut i bloggosfären var kommunikationskonsulter som JKL Group, som startade sin blogg i april förra året. På senare tid har låneinstitutet SBAB, Akademibokhandeln, Microsoft och Webanalys startat bloggar, men även organisationer som Almega, Stockholms universitet och Borås högskola.

Det är svårt att uppskatta antalet bloggar i Sverige, men det handlar snarare om hundratusentals än tusentals. Om 2005 var de politiska bloggarnas och kvällstidningsbloggarnas år talar mycket för att 2006 bli företagsbloggarnas genombrott.

Alla privatpersoner som bloggar om allt från katter till fildelning tar med sig sina erfarenheter från bloggosfären till sitt arbete. Därför är det inte konstigt att företagen nu börjar blogga.

Fredrik Wackå håller kurser för företag som vill starta bloggar och har bara under de senaste månaderna märkt ett påtagligt ökat intresse.
- Många har noterat hajpen och avvaktat för att se vart utvecklingen tar vägen. De som varit intresserade ser att företagsbloggandet tycks överleva den mediala hajpen. Och det har skapat lite av en ketchupeffekt, säger konsulten Fredrik Wackå.

Sverige halkar efter
Sverige ligger långt efter USA där företagen tävlar om att skriva om bloggar. En undersökning från Guidewire Group visar att hela 89 procent av företagen i USA har en blogg eller funderar på att starta en.

I USA finns det företagsledare på den allra högsta nivån som bloggar. En av de mest kända är General Motors vice styrelseordförande Bob Lutz som började blogga för drygt ett år sedan. På bloggen Fastlane (fastlane.gmblogs.com), skriver han om bilindustrin i allmänhet och funderingar kring GMs produkter som Saab.

- Bloggar är ytterligare en kanal för företagen vid sidan av nyhetsbrev och hemsidan. Det handlar om att stycka upp och göra informationen lättillgänglig, säger Kenneth Danielsson, chef för Isobar, som knyter samman den digitala verksamheten i koncernen Aegis.

Började internt
Han framhåller att bloggar handlar om att lyfta fram en personlighet. Utanför mediesfären har ännu ingen företagsblogg i Sverige lyckats skaffa sig gurustatus. Annat är det i USA där Robert Scoble på Microsoft lyckats att förändra hela företagets image genom sin blogg Scobliezer. Plötsligt får monopolet ett sympatiskt ansikte som både hyllar och kritiserar Microsoftprodukter.

Ett första steg ut i bloggosfären kan vara interna bloggar. IBM är ett av de bästa exemplen på ett företag som använder bloggen som ett viktigt kommunikationsverktyg internt. Redan 2003 startades en plats på intranätet för bloggar. Bara i Sverige har IBM närmare 200 interna bloggar som ofta fungerar som communitys kring produkter eller tekniska problem. Här kan de som utvecklar produkter se vilka problem som uppstår när produkterna används.

Andra intressanta exempel på interna bloggar är fackföreningen SKTF som har skapat möjligheter för inloggade medlemmar och förtroendevalda att skapa bloggar internt.

Urban Lindstedt