I onsdagens CS uttrycker juristen Malin Forsman en misstro mot öppen källkod som inte riktigt stämmer med vad forskningen och erfarenheterna i it-världen visar på. Men så är hon jurist och inte it-expert.

Malin Forsman påstår att Microsofts hantering med snabba patchar är ett exempel på hur kommersiella företag skyddar sitt varumärke och att stängd kod därför skulle vara bättre än öppen.

Under 2006 var webbläsarna i fokus när Mozilla Firefox tog marknadsandelar från Microsofts Internet Explorer. Under det året uppdagades en mängd nya säkerhetsrisker i webbläsarna. Firefox hade under nio dagar kända och kritiska opatchade säkerhetsbuggar. Microsofts webbläsare hade kända och kritiska opatchade säkerhetsbuggar under hela 98 dagar.

Totalt fanns det kända och opatchade problem med Microsofts webbläsare under hela 284 av årets 365 dagar. Det kan knappast kallas snabb patchhantering.

Malin Forsman påstår att när man inte säljer licenser så tar det uppmärksamheten från att utveckla bra kod. Sanningen är snarare tvärt om. Får man inte betalt utvecklar man den kod man själv vill ha – och det finns knappast någon utvecklare som vill ha kod med buggar i.

MySQL är ett exempel på ett företag som släpper sina program som öppen källkod samtidigt som man säljer licenser och support för koden. MySQL har visat stor tillväxt och blev nyligen uppköpt av Sun, vilket gjorde grundarna till multimiljonärer. Genom att släppa koden under General Public Licence (GPL) får MySQL bra buggrapporter från sina kunder, vilket gör att företaget kan förbättra kodkvaliteten för licensbetalande kunder.

vidare påstår Malin Forsman att stängd kod ger bäst kvalitet. Det finns få undersökningar på området eftersom det är svårt att undersöka kodkvaliteten hos stängd kod. En undersökning från 2003 jämförde Linux med vanliga Unix och kom fram att en Linuxkomponent var sex, sju gånger bättre än de kommersiella alternativen.

Department of Homeland Security i USA har i ett pågående treårigt forskningsprojekt kommit fram till att kodkvaliteten i öppna källkodsprojekt är mycket hög med endast en potentiell bugg på 4 000 rader kod.

Det finns även en undersökning av MySQL där man jämförde den med sex stängda databaser och visade att även hos MySQL fann man en bugg per 4 000 rader kod. Det var hela sex gånger bättre än de stängda alternativen. Skillnaden i kodkvalitet var därmed i samma paritet som i undersökningen från 2003. Det visar på en generell trend att öppen källkod är sex gånger bättre än stängd kod.

Malin Forsmans misstro mot öppen källkod skiljer sig från den hos hennes förra arbets­givare Microsoft, som under senare år har börjat släppa öppen källkod för att locka folk att använda dess programvaror och för att få in bättre bugg­rapporter från användare.

Öppen källkod är ofta snabbare på att fixa patchar. Öppen källkod kan säljas med god förtjänst och kodkvaliteten är vanligtvis bättre.

Enligt Gartner använder 80 procent av de kommersiella programmen öppen källkod 2012. Ska svenska företag och myndigheter undvika att halka efter i it-världen måste de använda och utveckla öppen källkod.


Anders Lindbäck ordförande i Svenska Linuxföreningen