På fashionabla Strandvägen i Stockholm sitter headhuntingfirman Michaël Berglund Executive Search, specialiserad på att rekrytera tunga chefer till näringslivet och offentlig sektor. Nu har företaget fått uppdraget att hitta kandidater till Sveriges mest krävande it-jobb. Försäkringskassan ska tillsätta en ny it-direktör. Men på rekryteringsfirman är det locket på.

– Jag kan inte kommentera de uppdrag vi har, du får prata med Försäkringskassan, säger Amelie Wallin, vd på Michaël Berglund Executive Search.

Rekryteringsprocessen har pågått i ungefär två månader. Tjänsten är formellt utannonserad, men bara internt på Försäkringskassan. Det är rekryteringsfirmans sökuppdrag som ska leda fram till en vinnarkandidat.

– Förhoppningen är att vi ska kunna tillsätta en person före årsskiftet, säger Bengt Stjärnsten, tills nyligen hr-direktör, numera stabsdirektör på Försäkringskassan.

Personen myndigheten letar efter ska enligt Bengt Stjärnsten ha ”bred kunskap om it och gedigen erfarenhet av kvalificerat ledningsarbete”.

– Men vi är också måna om att personen har en god management- och ledarskapsförmåga.

Hur många namn som finns på listan i dag kan Bengt Stjärnsten inte säga, men han räknar med att det finns ett stort intresse för tjänsten.

– Det här är ju en av de största utmaningarna inom it vi har i Sverige, säger Bengt Stjärnsten.

Att det är ett tufft uppdrag som väntar den nye it-direktören är ett understatement. CS har i en lång rad artiklar granskat de stora problemen på Försäkringskassan i allmänhet och i it-verksamheten i synnerhet.

Styrningen av Försäkringskassans it-verksamhet har kritiserats hårt, både internt och i flera rapporter från Statskontoret. Kritiken har varit omfattande och har bland annat handlat om tveksamma upphandlingar av it-system och konsulttjänster, förseningar och skenande kostnader i en rad utvecklingsprojekt och ett konsultberoende som inte går att bryta.

Den nye it-direktören får alltså ärva en starkt kritiserad verksamhet, men samtidigt sätta tänderna i en enorm budget. Bara i år lägger Försäkringskassan över 800 miljoner kronor på it-investeringar. Detta utöver den ordinarie driftbudgeten som år hamnar nära 1,5 miljarder kronor.

Den som tidigare satt på posten, Mikael Strömbäck, hade titeln utvecklingsdirektör och även ansvar för Försäkringskassans verksamhetsutveckling. Det ändras, efter förslag från den internutredning om it-verksamheten som generaldirektör Curt Malmborg tillsatte i somras.

It-direktören som tillsätts får ansvar för it-driften och ska leda större utvecklingsprojekt. För verksamhetsutveckling inrättas i stället en ny avdelning på Försäkringskassan. Vem som ska leda den avdelningen är inte heller klart.

Fakta

  • Försäkringskassan har 14 000 anställda och är efter Försvaret den största myndigheten i Sverige.
  • Försäkringskassans administration kostar åtta miljarder kronor per år och nära en fjärdedel av det är it-kostnader.
  • It-verksamheten har cirka 800 medarbetare, de flesta i Sundsvall. Mindre avdelningar finns även i Söderhamn, Kalix, Karlskrona och Luleå.