Försäkringskassans produktionsdirektör Maivor Isaksson lämnade sin tjänst den 31 oktober för att gå i pension vid 60 års ålder. På Försäkringskassan har hon varit högsta ansvarig för förnyelsearbetet och rapporterat direkt till generaldirektör Curt Malmborg.

Hon handplockades till Försäkringskassan från Posten, där hon lett ett omfattande rationaliseringsarbete. Enligt Försäkringskassan gjorde Maivor Isaksson redan i april en överenskommelse med generaldirektören om att gå i pension sista oktober.

Maivor Isaksson är en av flera höga chefer som lämnat sin post under året. I maj, kort efter att Statskontoret riktat stark kritik mot myndighetens it-verksamhet, avgick utvecklingsdirektören Mikael Strömbäck av familjeskäl. Han är i dag samordnare för arbetet inom Försäkringskassan inför starten av den nya pensionsmyndigheten, och ingår också i styrgruppen för pensionsmyndigheten.

Maivor Isaksson och Mikael Strömbäck anses varit hjärnorna bakom Försäkringskassans omorganisation och har dessutom varit drivande i det nära samarbetet med konsultbolaget Accenture.

Båda hade arbetat med Accenture på sina tidigare arbetsplatser, när Posten respektive Ericsson infört affärssystemet SAP.
I Accentures första offert till Försäkringskassan anges såväl Maivor Isaksson som Mikael Strömbäck som referenser.

Ytterligare två direktörer har lämnat Försäkringskassans ledning det senaste året: Adriana Lender, tidigare överdirektör, är sedan ett år tillbaka anställd på socialdepartementet. Stig Orustfjord, tidigare försäkringsdirektör, är sedan början av oktober länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Fakta

Mikael Strömbäck, utvecklingsdirektör.

Maivor Isaksson, produktionsdirektör.

Stig Orustfjord, försäkringsdirektör.

Adriana Lender, överdirektör.