EU har tagit tag i frågan om hur företagen hanterar dina personuppgifter. För att hjälpa konsumenterna att välja produkter som verkligen värnar om integriteten instiftar EU märkningen Europrise, European privacy seal.

Märkningen är ett certifikat som tilldelas produkter och tjänster efter att de genomgått en omfattande granskning.
Intresset för Europrise har varit större än väntat, enligt Kirsten Bock som är ansvarig för projektet.

– Konsumenternas förtroende är en avgörande faktor och det är viktigt för företagen att de uppfyller kraven, säger hon.

För att få märkningen måste ett fö­­­­­retag granskas av oberoende ex­­perter som tittar både på juridiken och tekniken.
Företagens kunder kan i efterhand begära ut en sammanfattning av granskningen.

Den holländska sökmotorn Ixquick.com var det första företaget som fick stämpeln Europrise. Alex van Eesteren, marknadschef på Ixquick, förklarar att en sökmotor hanterar mycket integritetskänslig information och att mycket information om sökningarna sparas av de stora sökmotorföretagen.

– De sökningar man gör kan jämföras med samtal man har med en nära vän, säger Alex van Eesteren.

För att hävda sig mot konkurrenter som Google och Yahoo valde Ixquick att 2006 profilera sig som sökmotorn som värnar om just integritet och personuppgifter.

Inledningsvis var intresset svagt, men när Ixquick i somras fick sigillet Europrise gick det bättre och företaget såg en tydlig kundtillströmning.

Orsaken är enkel, tror Alex van Eesteren. Alla företag hävdar att de värnar om integriteten, men konsumenterna är skeptiska.

Om ett företag granskats och godkänts av EU blir förtroendet större.

Själva processen som krävs för att bli godkänd beskriver han som ganska komplicerad, inget man gör lite vid sidan av. För ett litet företag måste processen vara i fokus hela vägen. Däremot behövde hans företag Ixquick inte göra några större förändringar av sin produkt.

– De flesta företag behöver inte ändra så mycket för att bli godkända tror jag, säger Alex van Eesteren.

– Om ett företag måste det så är det ett tecken på att företaget har stora problem.

Fakta

För att få sigillet måste företaget anlita godkända experter som går igenom företagets rutiner och teknik för att säkerställa att alla EUs krav uppfylls. Resultatet blir en rapport som skickas in till Europrise för godkännande.
Sigillet är giltigt i två år, men alla förändringar av produkten eller tjänsten som på något sätt kan påverka integritetsskyddet måste granskas av experterna.
Fotolabbet Diadirekt är det första svenska företaget som tilldelats Europrise.