Rader av artister har gått ut till stöd för och emot lagen. Regeringens Ipred-proposition väntas i november och lagen kan träda i kraft till våren.

Det är ett problem att debatten om Ipred-lagen förirrat sig in i detaljer som skymmer den principiellt viktiga huvudfrågan: är det rätt att filmbolag, skivbolag och andra upphovsrättsinnehavare gör polisens arbete i jakten på fildelare.
Vårt svar är nej.

Här gäller det att hålla isär frågan om upphovsrätt från den om vem som ska ha rätt att bedriva brottsutredande verksamhet och samla in bevis och hur sådan information ska få användas.

Oavsett vad man anser om behovet av att stärka upphovsrätten måste man ifrågasätta om det är nödvändigt att upphovsrättsinnehavare och deras företrädare på eget initiativ via domstol ska kunna tvinga operatörer att lämna ut uppgifter om misstänkta fall.

I dag sker utlämning av information efter brottsutredningar av åklagare och polis när det finns misstanke om brott. En tydligare lag kan i och för sig vara nödvändig. Framför allt för att komma åt systematisk piratkopiering på nätet.

Ipred är ett EU-direktiv och genomdrivs därmed i någon form. Men det får inte ske till priset av för långtgående inskränkningar i personlig integritet och med klausuler som möjliggör missbruk.

Regeringen bör också undvika ytterligare en FRA-blunder genom att tvinga igenom en lag som inte är brett förankrad och vars konsekvenser är oklara.