Den senaste undersökningen på agilitet i 3 061 företag i 80 länder visar att Scrum var den agila metod som användes i 71 procent av fallen.

Anledningen till att Scrum har blivit den dominerande metoden i agil utveckling är att den är så lätt att implementera, kan appliceras på alla typer av projekt och är fullt skalbar till komplexa projekt med miljontals rader kod och tusentals utvecklare.

Dessutom kan den skala från lokal hastighet och kvalitet till globala outsourcade distribuerade team.

Ett CMMI Level 5-företag i Århus, Danmark, fann att Scrum är det enklaste sättet att implementera lean practices i mjukvaruutveckling.

De gjorde piloter på Scrum på små till stora projekt i olika branscher inkluderande försvarsprojekt, hälsovårdsprojekt och andra domäner.

De fann att Scrum reducerade kostnaderna med 50 procent och defekterna med 40 procent på varje typ av projekt. Som en konsekvens har de konverterat sin standardvattenfallsprocess till Scrum över hela företaget.

Det mest effektiva stora Scrumprojektet som har dokumenterats var ett distribuerat projekt, hälften i USA och hälften i St. Petersburg, Ryssland.

Utvecklare på Sirsidynix i USA och Exigen Services i Ryssland producerade nästan en miljon rader kod på mindre än ett år till ett projekt där de byggde ut ett stort erp-system.
Samma Scrumutvecklingsmodell används nu av ett holländskt företag som en standardmodell som ger dem fem gånger produktiviteten jämfört med vattenfallsprojekt.

Dessutom har de ett av de lägsta defekttalen i världen. Xebia producerar konsekvent bättre resultat med team, hälften i Europa och hälften i Indien, jämfört med team som sitter tillsammans och använder Scrum. Det utförs på stora projekt som den holländska järnvägen.

Det kanske mest tilltalande skälet för att implementera Scrum är att Google, Microsoft, Nokia, Siemens, Philips, Yahoo, IBM, Ikea och många andra ledande mjukvaruföretag i världen anser att Scrum ger högre produktivitet och kvalitet för små projekt, stora projekt, enkla projekt och komplexa projekt.

Utvecklare älskar Scrum för att det gör deras arbetsmiljö roligare och trevligare. Det finns, som ni ser i artikeln, många goda anledningar till att Scrum har blivit den mest använda agila processen i de bästa företagen i hela världen.


Jeff Sutherland, Scrum Inc.
Magnus Mårtensson, Dotway