Robotar har redan använts vid flera rymdfärder. Men enligt Carl Walz, utvecklingsansvarig på den amerikanska rymdflygstyrelsen Nasa och tidigare astronaut, befinner vi oss bara i början av utvecklingen.

Vita huset har aviserat att bemannade resor ska ske till planeten Mars. Då måste Nasa först skicka robotar dit. Nasas forskare arbetar därför med att utveckla robotar och robotfarkoster som ska kunna utföra uppdrag där innan människor anländer.

På sikt blir de robotarna avgörande för att kunna genomföra komplicerade uppdrag.

– I dag försöker vi bestämma hur man bäst kombinerar människor och robotar under upptäcktsfärder. Sådana resor blir i framtiden helt annorlunda tack vare robotarna, säger Carl Walz till IDG News.

Ett exempel är robotarmen på Nasas Marslandare Phoenix som skrapade upp is och sand från planetens yta för att göra bland annat kemiska analyser.

Enligt Matthew Robinson, programmerare inom robotteknik, var robotarmen en av nyckelteknikerna under hela Marsprojektet.

I dag har robotarmen och Marslandaren redan frusit sönder.

– Robotarmar är nödvändiga för att ta prover. Visserligen kan vi ta bilder, men prover och analyser ger oss helt andra kunskaper.

– Vi tittar inte efter liv, men letar efter ämnen som behövs för liv och då klarar vi oss inte utan robotarmar, säger Matthew Robinson.

De två Marsfarkosterna Opportunity och Spirit har robotdelar som gör det möjligt för dem att röra sig på planetens yta och sända information tillbaka till jorden.

Ombord på rymdstationen International Space Station, ISS, finns också en liten robot (som kostar 200 miljoner dollar) som ska hantera underhåll så att astronauterna ska slippa utföra de farligaste uppdragen.

Enligt Allard Beutel, talesman för Nasa, är det här bara första steget i utvecklingen mot ett partnerskap mellan robotar och människor som ska göra det möjligt för människan att röra sig allt längre bort i rymden.

– Vi försöker konstruera robotar som kan bygga stationer för arbete och boende exempelvis på månen och Mars. Vi är precis i början av det projektet, säger Allard Beutel.

– Andra projekt går ut på att skapa ”relationer” mellan robotar och människor. De ska kunna arbeta nära varandra och bli ömsesidigt beroende av varandra för att kunna utföra uppdragen.

Nasa har redan testat en handfull robotar med olika kompetensområden som ska kunna användas vid olika rymduppdrag.

Forskarna arbetar med robotar på hjul och på ben och robotar med arbetsarmar som kan hysa utrymmen där människor kan vistas.

– Stora robotar kan flytta utrustning och flytta isär saker som är hopfogade. Robotarna utökar helt enkelt räckvidden, säger Carl Walz.

– I rymden är det mycket fysiskt krävande att röra sig och en robot gör det möjligt att genomföra utforskningar under en längre tid och längre bort än om bara människor är inblandade.

Astronauterna behöver också robotar för att bygga hela arbetsstationer och bostäder.

De kan även användas för att utvinna raketbränsle ur gaser i planetatmosfärer så att människorna har bränsle nog för att återvända till jorden.

– Vi planerar att bygga en utpost som ska underhållas och vi måste ha maskiner som hjälper människorna och gör en del av jobbet. Den som gör långa resor kommer att lära sig att leva med robotarna, säger Carl Walz.

Fakta

Teknik som Nasas forskare tar fram kan användas på många andra ställen.

Ett exempel är Gary Thompson som sprang Los Angeles Marathon i mitten av 1990-talet. Han fick klartecken från läkare, men ådrog sig ändå en hjärtattack som förstörde delar av hans hjärta.

De verktyg som testade hans hjärta kunde inte avgöra vilka risker det skulle innebära för honom att springa ett maratonlopp.

Efter skadan grundade
han företaget Medical Technologies International som utifrån Nasas teknik bättre kan avgöra hur ett hjärta mår.

Företaget använder
sig av Nasas program för bild-, video- och datahantering för att studera hjärtat.

Programmet har utvecklats av forskare på Nasa Jet Propulsion Laboratory i Pasadena i Kalifornien. Ursprungssyftet med programmet var att bearbeta bilder från rymdfarkosterna Orbiters och Voyagers färder till planeten Mars.