Marknaden skriker efter experter på standardprodukter.
En sökning i databaser hos landets rekryteringsföretag bekräftar bristen på kompetens.

Sibel Wolff är marknadsansvarig på rekryteringsföretaget Dfind och säger att priserna trissas upp av konsulter som är duktiga på standardprodukter.

– Stora företag satsar på standardprodukter som Sharepoint eller integrationsplattformar, exempelvis Biztalk, och här råder det brist på specialistkunskaper, säger Sibel Wolff.

– Efterfrågan är större än tillgången.

Harald Eidsmo, konsultchef på Cybercom, håller löpande kontakt med olika rekryterare för att hitta duktiga konsulter och utvecklare.

– Det är väldigt svårt att hitta Sharepointkompetens. Rekrytering måste ske från andra konsultföretag eller it-avdelningar på företag eftersom inflödet av kompetens är minimalt, säger Harald Eidsmo.

Han får medhåll från Therese Sinter, marknadschef på i Norden på konsultbolaget Sogeti.

– Marknaden för Sharepointexperter är mycket attraktiv och antalet Sharepointprojekt ökar hela tiden, säger Therese Sinter.

En liten nytillväxt inom om­-rådet driver upp priset rejält på de få existerande experterna.

– Produktspecialister som Sharepointexperter värderar sig själva högt. Trots att de bara har tre fyra års yrkes­erfarenhet kräver de ofta seniorlön i stället för juniorlön, säger Harald Eidsmo.

Kompetensbristen har växt under det senaste året enligt Harald Eidsmo, och det är högst osäkert om den kommer att minska under en överskådlig framtid.

Trenden beror på att väldigt många vill ha standardsystem i stället för egenutvecklat.

Leif Eriksson, it-chef på Täby kommun, är bara en av alla dem som ser många fördelar med standardsystem. Bland annat att de ökar effektiviteten i it-miljön genom att underlätta integration.

– Genom att investera i ett standardsystem som har stor spridning slipper det företag som satsar att lägga stora pengar och mycket tid på integration med andra, udda system, säger Leif Eriksson.

Enligt honom uppväger fördelarna med standardsystem de upptrissade expert­lönerna.

Fakta

I jämförelse med ett egenutvecklat system vinner företag följande på att införskaffa ett standardsystem, enligt experterna i branschen:

  1. Snabbare implementation.
  2. Billigare utveckling och underhåll.
  3. Minskad risk för verksamhetsstörningar eftersom grundfunktionaliteten redan är testad.
  4. Erfarenhet inbyggd i systemet.