Ungefär 0,14 procent av jordens befolkning bor i Sverige. Men hela 3 procent av alla illegala fildelare. Det visar säkerhetsföretaget Symantecs kartläggning av den illegala fildelningen av mjukvara.

– Det har ju länge sagts att svenskarna fildelar mycket, men det är uppseendeväckande att vi fildelar så in i bomben mycket att vi hamnar på topp tio-listan, säger Per Hellqvist, säkerhetsexpert på Symantec.

Symantec undersökte fildelningsprotokollet Bittorrent under en tremånadersperiod mellan juli och september 2008.

Har ni mätt all fildelning eller bara den illegala?

– Vi har gått in och kollat på exakt vad som har fildelats, så siffrorna avser den illegala fildelningen.

I undersökningen ingår dock inte fildelning av filmer och musik, utan bara mjukvara. Mest poppis är datorspel, som står för nästan hälften av det undersökta materialet. Det största värdet, 65 procent, står dock multimedieprogram för.

Under mätperioden upptäckte Symantec piratkopierad mjukvara till ett värde av 682 miljoner kronor. Men det totala värdet på illegalt fildelad mjukvara under perioden är naturligtvis mycket högre än så, eftersom Symantec bara bevakade ett fildelningsprotokoll.

Fakta

I de här länderna huserar den största andelen av världens illegala fildelare:

1. USA 19 procent
2. Storbritannien 7 procent
3. Kanada 6 procent
4. Brasilien 5 procent
5. Spanien 5 procent
6. Polen 5 procent
7. Frankrike 4 procent
8. Sverige 3 procent
9. Nederländerna 3 procent
10. Australien 2 procent