It-ingenjörer tillhör numera den yrkesgrupp som snabbast får jobb efter avslutad utbildning. Men det finns mycket stora variationer mellan olika högskolor, visar en ny kartläggning från Högskoleverket.

Hela 88 procent av dem som tog sin it-civilingenjörsexamen vid Umeå universitet hade fast jobb efter ett år. Det är den bästa siffran av alla it-civilingenjörsutbildningar i hela Sverige. Umeå slår klassiska institutioner som Chalmers, Lund och KTH.

Men Umeå är samtidigt sämst i Sverige när det gäller de kortare dataingenjörsutbildningarna. Bara drygt varannan student – 55 procent – har etablerat sig på arbetsmarknaden 1–1,5 år efter examen.

Anders Lundin, kanslichef på tekniskt-naturvetenskapliga fakulteten på Umeå universitet, är skeptisk till sifferunderlaget för bottennoteringen i Högskoleverkets rapport:

– Jag misstänker att det beror på att sifferunderlaget är väldigt litet. Vi har få studenter som läser det kortare it-ingenjörsprogrammet, säger han.

Högskoleverket skriver i sin rapport att alla siffror som bygger på färre än 20 examinerade studenter har sorterats bort i jämförelsen mellan högskolorna. Trenden att it-studenter som läser de längre civilingenjörsutbildningarna lättare får jobb är tydlig även på andra universitet.

Anders Lundin är nästan lika försiktig med att dra slutsatser till Umeå unversitets topplacering.

– Vi har inte gjort några egna undersökningar av detta. Men vi har en väldigt bra utbildning för civilingenjörer och våra studenter har ju bland annat vunnit programmerings-SM under flera år, säger han.

För riket som helhet visar kartläggningen att 75–85 procent av alla it-ingenjörsutbildade får fast jobb 1–1,5 år efter examen. Statistik från tidigare år har visat att nyutbildade it-ingenjörer haft svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Nu är det anorlunda. Bara de som utbildat sig psykoterapeuter och studenter på vissa andra vårdutbildningar har bättre utsikter på arbetsmarknaden än ingenjörerna.

Även om trenden är klar är Högskoleverkets siffror inte mycket att luta sig mot om man vill blicka framåt i tiden. Statistiken bygger genomgående på uppgifter som är insamlade före höstens konjunkturras.

Fakta

Så här stor andel av studenterna som var färdiga med sin dataingenjörsutbildning 2006 hade fast jobb 1–1,5 år efter examen:

 • 84 procent – Mittuniversitet i Sundsvall
 • 80 procent – Chalmers i Göteborg
 • 80 procent – Högskolan i Dalarna
 • 80 procent – Högskolan i Kalmar
 • 76 procent – KTH i Stockholm
 • 76 procent – Linköpings universitet
 • 75 procent – Högskolan i Borås
 • 75 procent – Mälardalens högskola
 • 74 procent – Högskolan i Gävle
 • 71 procent – Lunds universitet
 • 70 procent – Högskolan i Jönköping
 • 68 procent – Högskolan i Kristianstad
 • 67 procent – Karlstads universitet
 • 67 procent – Malmö högskola
 • 62 procent – Växjö universitet
 • 59 procent – Örebro universitet
 • 55 procent – Umeå universitet

Så här stor andel av de som läst till civilingenjör med datainriktning hade fast jobb 1–1,5 år efter examen:

 • 88 procent – Umeå universitet
 • 84 procent – Chalmers i Göteborg
 • 84 procent – Lunds universitet
 • 84 procent – Uppsala universitet
 • 81 procent – Linköpings universitet
 • 79 procent – KTH i Stockholm
 • 75 procent – Mälardalens högskola
 • 66 procent – Luleå tekniska universitet