– Den största utmaningen just nu är att få lättrörlig utveckling och Scrum att fungera i stora projekt, säger Robert C Martin, utvecklarexpert och vd på Object Mentor.

Han borde veta. Robert C Martin har jobbat i branschen sedan 1970 och skrivit ett antal uppskattade och inflytelserika böcker och artiklar om lättrörlig utveckling. Dessutom är Robert C Martin en av de utvecklingsexperter som skrivit under det agila manifestet.

För att lösa skalbarhetproblemet vill Robert C Martin föra in det han själv säger är det förbjudna ordet i lättrörlig utveckling. Ledarskap.

– Men tänk inte en ledare, tänk ett grupp personer som har en ledande funktion, säger Robert C Martin.

Samtidigt försvarar förespråkarna Scrum genom att säga att den lättrörliga utvecklingsmetoden faktiskt fungerar även i stora, komplexa utvecklingsprojekt. Och det utan att några förändringar behövs. Senast i raden är Scrumskaparen Jeff Sutherland som tillsammans med Magnus Mårtensson på konsultbolaget Dotway argumenterar för saken i en debattartikel i CS.

Men skalbarheten är inte Scrums enda problem, enligt Robert C Martin. Utvecklingsmetodiken lider för stunden av sin egen popularitet. Branschen pumpar ut så kallade experter på Scrum via certifieringsprogram, vilket lättrörlig utveckling tar skada av.

– Att vara certifierad Scrum­mästare räcker inte. Folk blir inte duktiga på Scrum bara för att de gått en kurs på två dagar, säger Robert C Martin.

Han tillägger att företag tror att de jobbar lättrörligt trots att de inte gör det, vilket får som resultat att produktiviteten och kvaliteten sjunker.

– Dessutom är Scrum otillräcklig som ensam komponent. Utvecklingsprocessen måste också vara test- eller domändriven.

Fakta

  • I februari 2001 samlades 17 experter för att enas om hur effektiv mjukvaruutveckling ska gå till. Resultatet, ”Det agila manifestet”, säger bland annat att individer och inter­aktion är viktigare än processer och verktyg samt att fungerande mjukvara är viktigare än innehållsrik dokumentation.
  • Bland de som samlades återfanns Robert C. Martin, Kent Beck (skaparen av extremprogrammering, XP), Andrew Hunt (författare till Den pragmatiske programmeraren) samt Ken Schwaber och Jeff Suther­land, båda pappor till Scrum.