Under flera år har norska företag försökt locka svensk arbetskraft. Inom it- och teknikområdet är det ett högt tryck, enligt Olof Person, som arbetar med internationellt jobbsökande på Arbetsförmedlingen.

Hos Arbetsförmedlingen har förfrågningarna från norska företag ökat den senaste tiden.

– Det märks att marknadsföringen i Sverige ökar i samband med varslen de senaste veckorna. När norrmännen läser att Semcon varslar 300 och Volvo IT 350 är det klart att de blir intresserade, säger Olof Person.

Han är övertygad om att intresset ökar ytterligare när varslen löser ut.

– Ännu vet ingen exakt vilken kompetens som blir ledig, men att det handlar om många med attraktiv kompetens är det ingen tvekan om. Jag tror att vi får se intensiva rekryteringsaktiviteter från norsk sida under våren.

En stor grupp företag som söker it- och teknikkompetens är bemanningsföretag men även konsultbolag rekryterar en del. Tidigare har norska it-företag anställt nyutexaminerade eftersom efterfrågan på it-kompetens har varit stor även i Sverige, och konkurrensen därmed har varit hård. Nu hoppas de kunna locka mer erfaret folk, enligt Olof Person.

– Det tar chansen att leta efter mer erfarna personer. Tyvärr är många av de som går ut i arbetslöshet duktiga. Ibland försöker vi lugna företagen och förklara att de flesta sägs upp troligen vill ha jobb på hemmaplan i första hand.

Många av de norska företagen söker personal i andra länder men Olof Person konstaterar att om tillgången ökar på närmare håll är det ännu mer intressant för dem.

– Det finns ju en geografisk och kulturell närhet till Sverige så om de får välja så är svenskar oftast intressantare än till exempel spanjorer. Vi har trots allt ett gemensamt språk och liknande väder, till exempel.

Dessutom innebär det oftast säkrare rekryteringar, ur arbetsgivarperspektiv.

– Sannolikheten är större att en svensk som tar med sig sin familj acklimatiserar sig och stannar längre, säger Olof Person