Som Computer Sweden skrev i mitten av oktober så skärper svenska Finansinspektionen kontrollen av it-miljön hos de svenska bankerna och finansinstituten. Det beror på en rad allvarliga incidenter: I somras låg Nordiska börsen nere långa stunder efter inloggningsproblem till OMX handelssystem Saxess. Riksbankens betalningssystem Rix har under hösten drabbats av driftstörningar, vilket bland annat resulterade i förseningar i betalningar mellan bankerna.

Nu ökar trycket också från EU-nivå, att döma av en rapport från it-säkerhetsbyrån Enisa. Byrån konstaterar att kostnaderna för säkerhetsincidenter och stulen kundinformation ökar.

Chefen för Enisa, Andrea Pirotti, varnar företagen i den finansiella sektorn för att dra ner på investeringarna i it-säkerhet. Säkerhetshål i de finansiella organisationernas it-miljöer kan orsaka tunga ekonomiska förluster.

– Den dåliga statusen på datasäkerhet är allvarligt för den finansiell marknaden, säger han. Det här är inte en tid då man ska välja bort investeringar i säkerhet och utbildning för personalen, då kan konsekvenserna och kostnaderna bli affärskritiska.

Enligt Enisa är det inte systemen i sig självt som är det största problemet, när det handlar om it-säkerhetsfrågor, utan de anställda. Att satsa på att de anställda blir mer informerade och att deras kunskapsnivå om säkerhetsfrågor ökar är bästa sättet att minimera riskerna, konstaterar Enisa i rapporten.