Scott Bellware, aktivist i användargruppen Alt Dotnet, anser att Microsofts inställning till öppen källkod suger. Gör den det?
– Nej, vi har aldrig varit mer öppna än nu. Ett exempel är integrationen av Jquery i kommande Visual Studio 2010.

Microsoft bör satsa mer energi på integration, att öppna sin kod och att uppfinna något eget, enligt Scott Bellware. Vad säger du?
– Vi släpper allt mer kod som är öppen för insyn utifrån. Vi har också många stängda projekt där vi hämtar in förslag på förändringar utifrån, exempelvis kommande Entity framework version 2.

Scott Bellware hävdar att ett problem Microsoft har är att företaget utgår från sin egen arbetsprocess när det tar fram utvecklingsverktyg. Få företag arbetar precis som Microsoft gör.
– Om vi kan visa upp fördelarna med vårt sätt att jobba, och vi har onekligen nått framgångar, kan andra företag dra nytta av det. Vår säkerhetsmodell Security Development Lifecycle är ett exempel.

Hur jobbar Microsoft för att bli bättre på att serva Dotnetutvecklare?
– Generellt sett försöker vi för tillfället att ha större öron än munnar. Vi måste ta reda på vad kunderna vill ha, det är på det vi ska lägga ner vår tid.

Vad tycker du om Alt Dotnet?
– Jag tycker att initiativet är jättebra och jag förespråkar konkurrens för att alla ska bli bättre.

Scott Bellware tycker att spänningen mellan Alt Dotnet och Microsoft ligger till grund för en utvecklande process. Håller du med?
– Ja, absolut. Alt Dotnet ger en allt större indikation på vad som faktiskt används i verkligheten. Så vi har mycket att tjäna på att lyssna på dem.