Teleoperatörerna tar i allt större utsträckning betalt per påbörjad minut, i stället för per sekund som var praxis tidigare. Detta gör att konsumenternas teleräkningar skjuter i höjden, enligt en granskning från Post- och telestyrelsen, PTS.

Kostnaden för ett samtal som pågår i en minut och en sekund blir nära dubbelt så hög med minutdebitering jämfört med sekunddebitering. Det är framför allt för kontantkort som minutdebitering blivit vanligare det senaste året, enligt PTS.

Även andra dolda kostnader har ökat. Till exempel inträdesavgifter för abonnemang, öppningsavgifter och avgifter för pappersfakturor.

– Konsumenterna är vana vid att titta på minutpriset i första hand. Dolda kostnader gör det svårare för konsumenter att förutse vad som kommer att stå på räkningen och att utvärdera olika erbjudanden. Därför fortsätter vi arbeta för att operatörerna ska bli tydligare när de redovisar priser och villkor, säger Stefan Williamson, chef för enheten för marknadsanalys på PTS, i ett pressmeddelande.

PTS konstaterar i rapporten att priserna för elektroniska kommunikationstjänster inte förändrar sig lika mycket som de gjorde för några år sedan. En av orsakerna är just att operatörerna kompenserar något lägre minutpriser med dolda kostnader.