Den 3 december presenterar Sigbrit Franke sin utredning av den reformerade lärarutbildningen för regeringen – en utredning som sätter ljuset på de blivande lärarnas digitala kompetens.

När regeringen i våras kom med tilläggsdirektiv till utredningen, där den såg it som ett allt viktigare redskap i skolan och som ett nödvändigt verktyg i ett modernt samhälle, utbrast KK-stiftelsen: Äntligen!

Äntligen därför att KK-stiftelsen arbetar för att höja lärarnas digitala kompetens. Äntligen därför att KK-stiftelsen arbetar för att utbildningarna ska stärka nyutexaminerade lärares förmåga att skapa arbetsformer utifrån elevernas och samhällets behov.

KK-stiftelsen driver sedan 2005 satsningen It i lärarutbildningen. 100 miljoner kronor ska stöda utvecklingsarbetet under tio år. Samtliga landets lärarutbildningar arbetar med KK-stiftelsen i ett nationellt nätverk för att kraftsamla kring it-frågan och nya arbetsformer på lärarutbildningarna.

KK-stiftelsen såg att it och digitala verktyg spelade en allt större roll. Det var viktigt att Sverige följde med i utvecklingen för att behålla sin konkurrenskraft. Skolan måste därför också följa med för att inte förlora sin legitimitet i samhället – och bland eleverna.

Problemet var inte elevernas bristande digitala kompetens. Problemet var lärarnas och lärarstudenternas brist på digital kompetens. Det var både ett kunskaps- och attitydproblem.

KK-stiftelsen har inget ansvar för att utveckla lärarutbildningen. Vi bidrar genom nydanande initiativ kring lärandet för metodutveckling och strukturförändring. It i lärar­utbildningen är ett sådant.

2006 enades EUs utbild- nings­ministrar om Lissabon­agendan som slog fast åtta nyckelkompetenser som nödvändiga i ett framtida Europa.

Digital kompetens var en av dem. Lärarutbildningen, lärarna och skolan pekades ut som nyckelaktörer.

Sverige är ett moget it-samhälle. Sverige är världsledande på internetanvändning. Men vi står oss inte när det gäller systematiskt utvecklingsarbete inom skola och utbildning.

Storbritannien, Finland och Norge ligger lång framme med att integrera it i lärarutbildningen. Norge satsar på det i Lærende Nettverk som en del av det nationella programmet för digital kompetens.

Resultatet är att 20 procent av läromedlen i den norska skolan är digitala inom några år jämfört med knappa 2 procent i Sverige.

Att lärarutredningen lyfter fram den digitala kompetensen i lärarutbildningen är ett stort steg mot ett effektivt lärande och en fungerande undervisning i svenska skolan. Spela inte bort möjligheten.


Madeleine Cæsar vd, KK-stiftelsen
Yngve Wallin programansvarig, KK-stiftelsen