– Jag använder mina förhandlingskunskaper för att få med mig mina kollegor på tåget när jag brinner för en idé eller vill styra ett projekt i rätt riktning. Den teknik jag använder mig av när jag förhandlar med kunder och leverantörer kan jag också använda internt, säger Linus Annebäck.

När han vill få gehör för en idé eller ett önskemål i mötesrummet eller runt fikabordet förbereder han sig oftast genom att ta reda på motpartens drivkrafter och motivationsfaktorer.

Därefter listar han tre starka argument.

– Förhandling handlar till stor del om rätt förberedelser. Syftet är inte att platta till motparten. Genom att skaffa mig ett kunskapsövertag som ger mig koll på motparternas drivkrafter kan jag anpassa min argumentation utifrån det.

– Om jag exempelvis förhandlar med ekonomiavdelningen tittar de i första hand på den ekonomiska stabiliteten i förslaget, medan försäljningsavdelningen vanligtvis ser till den marknadsmässiga potentialen, säger Linus Annebäck.

Förhandlingskurserna har gett Linus en konkret verktygslåda som han använder sig av inför och under förhandlingar.

Han har också blivit mindre nervös inför stora och viktiga förhandlingar med till exempel sin chef.

– Jag vet hur jag ska lägga fram mina argument och bemöta motargument. Jag har också lärt mig att förhandling handlar betydligt mer om psykologi än om kronor och ören.

– Sen är det ju en klar fördel att förhandlingskunskaperna kommer till användning i många sammanhang, såväl privat som i jobbet, säger Linus Annerbäck