Chockhöga mobilräkningar efter utlandssemestern är snart ett minne blott. I går beslutade EU-ländernas telekomansvariga ministrar om ett pristak på såväl datatrafik som sms och mms som sänds från ett annat EU-land.

Pristaket för sms blir för slutkunderna 11 eurocent, motsvarande drygt en svensk krona. För mobildata sätts pristaket på 1 euro , eller drygt 10 kronor, per megabyte. Pristaket på mobildata gäller dock i grossistledet, slutkundspriset skulle hamna på omkring 20 kronor per megabyte.

Dessutom innebär de nya reglerna att en ny mekanism införs, som automatiskt kan kapa datauppkopplingen om räkningen passerar 50 euro.

Pristaket är en ny framgång för EU-kommissionären Viviane Reding, som de senaste åren varit en nagel i ögat på mobiloperatörerna.

– Det här visar att Europa först och främst är till för sina medborgare, sa Viviane Reding vid en pressträff i Bryssel.

Viviane Reding menar att operatörerna fortfarande har bra marginaler på både data och sms. Ett sms kostar enligt Viviane Reding mindre än en eurocent att sända och kostnaden för en megabyte datatrafik är 25-50 eurocent.

Sverige har i förhandlingarna motsatt sig regleringar på slutkundsnivå och istället förespråkat pristak enbart på grossistnivå. Trots det är tongångarna från regeringskansliet positiva.

– Det är idag alldeles för dyrt för vanliga människor som reser att sms:a, mms:a och använda sig av mobila datatjänster. De steg vi nu tar är viktiga för att förenkla och förbättra människors och företags vardag, säger Leif Zetterberg, statssekreterare hos infrastrukturminister Åsa Torstensson, i en kommentar.

De sänkta priserna väntas märkas för mobilkunderna till sommaren.