Tidigare har Mozillas utvecklare talat om att det bara behövs en andra betaversion innan den skarpa versionen av nästa webbläsare kan rullas ut. Men nu säger företagets utvecklingschef för Firefox att det återstående arbetet behöver testas i flera omgångar eftersom en rad allvarliga fel behöver rättas till.


Finns ute. Den första betaversionen av Firefox 3.1 finns sedan några veckor tillgänglig på svenska från Mozilla.com.

I beta 2 som kommer om ett par veckor kommer man däremot att visa upp ett ganska komplett utbud av nyheter. Mest omtalad är ett integritetsskydd likt det som finns i Google Chrome, Safari och kommande Internet Explorer 8. Det brukar kallas ”porrläge” och låter användaren surfa på vissa sajter utan att vare sig historik eller cookies sparas.

Till CS systertidning Computerworld säger Mozillas utvecklingschef Mike Beltzner att man ännu inte beslutat om man ska avvakta med vissa funktioner. Det gäller exempelvis en som berör sättet att förflytta sig mellan flikar.

– Vi testade en ny modell för det men den kändes inte rätt vare sig för oss eller externa testare. Det här är exempel på funktioner som vi vill att bredare grupper ska testa och ett skäl till att vi släpper en extra betaversion, säger Mike Beltzner.

Trots det räknar Mozilla med att tidsplanen ska hålla och att en skarp version ska finnas ute före utgången av första kvartalet 2009.