Danmark

1. Anders Hejlsberg: C#,
Delphi, J++ och Turbo-
Pascal (programmeringsspråk).

2. Bjarne Stroustrup:
C++ (programmeringsspråk).

3. Janus Friis: Kazaa och Skype (fildelningsprogram och ip-telefoni).

4. Rasmus Lerdorf: PHP (programmeringsspråk).

5. David Heinemeier: Hansson: Ruby on Rails (ramverk).

6. Lars Bak: V8 (Java­scriptmotor).

Finland

1. Linus Torvalds: Linux (operativssystemskärna).

2. Michael Widenius: MySQL (databas).

3. Heikki Tuuri: InnoDB (databasmotor).

4. Jarkko Oikarinen
: IRC (chattprogram).

Norge

1. Trygve Reenskaug: Model-View-Controller (designmönstret).

2. Bert Bos och Håkon Wium Lie: CSS (stilmallsspråket på webben).

3. Geir Ivarsøy: Opera (webbläsare).

4. Eirik Chambe-Eng: QT (verktygslåda för grafiska gränssnitt, bland grundbult för skrivbordsmiljön KDE till Linux).

Sverige

1. Ivar Jacobson: Rup och uml (systemutvecklingsmetodik och modelleringsspråk).

2. Rickard Öberg: JBoss (applikationsserver).

3. Marcus Hirt, Staffan Larsen med flera: Jrockit (virtuell javamaskin som Oracles affärs­applikationer numera körs på).

Fotnot (1): Svenske David Axmark har utvecklat en del av MySQL, men det är finlandssvenske Michael Widenius som en gång i tiden påbörjade arbetet med databasen och enligt honom själv ansvarar för majoriteten av all kod.

Fotnot (2): Kazaa och Skype har naturligtvis svensk anknytning genom Niklas Zennström. Enligt vad CS erfar har dock Janus Friis en betydligt större del i själva kodandet än Niklas Zennström, som ses som affärsmannen bokom projekten.