Hur kommer det sig att Danmark har så många utvecklare vars arbete nått stor internationell spridning?

– Danskarna sticker ut för att det danska utbildnings­väsendet är så bra, säger Dan Mygind.

Boris Magnusson, professor i datavetenskap vid Lunds tekniska högskola, håller med. Han säger att svenska universitet satsade sent på datavetenskap i förhållande till Danmark och Norge.

– Danmark engagerade sig redan på 1950-talet medan de stora etablerade universiteten i Sverige kom igång med satsningarna i någon större omfattning först på 1980- och 1990-talet. Det är svårt att tro att det inte har haft betydelse för utvecklingen i Sverige, säger Boris Magnusson.

Han tillägger att Sverige är framgångsrikt inom mer specialiserade områden, som telefoni (Ericsson), automation (ABB) och flyg (Saab). Och framtiden ser ljus ut.

– I dagsläget är Sverige starkt på det relativt unga områden datorspel, säger Boris Magnusson.

Ytterligare en anledning till att Danmark är mer framgångsrikt än sina grannländer är att danskar är mer benägna att flytta och jobba utomlands än svenskar.

– Att röra sig utanför landets gränser är en förutsättning för den som ska kunna jobba vidare på stora projekt exempelvis programspråk, säger Dan Mygind.

Att Sverige skulle ha fler konsultbolag som käkar upp de kompetenser som finns i landet är också en möjlighet, men på den punkten är Dan Myginds inte fullt lika övertygad.