Bara trafikdatalagringsdirektivet- och FRA-lagen innebär engångskostnader på upp till 1,5 miljarder kronor för tele- och bredbandsoperatörerna, enligt en rapport från branschorganisationen IT & Telekomföretagen.

När operatörerna sedan flyttas över till telekunderna handlar det om en extrakostnad på 320 kronor per hushåll. Sedan tillkommer en årlig extrakostnad på cirka 90 kronor per år, enligt branschorganisationens siffror.

Men Ipred och FRA-lagen är långt ifrån de enda nya lagar och bestämmelser som innebär stora extrakostnader för teleoperatörer och it-företag.

Enligt IT & Telekomföretagens bedömningar blir de riktigt stora kostnadsposterna kommande spektrumauktioner som väntas kosta mobiloperatörerna mellan tre och fem miljarder kronor, vilket motsvarar mellan 667 och 1 100 kronor per hushåll.

Framför allt är den eventuell frekvensauktion av dagens gsm-spektrum som väntas kosta branschen pengar.

Men det går knappast för IT & Telekomföretagen att räkna in frekvensauktioner bland orättvisa pålagor som it-företagen vill slippa. Branschorganisationen har självt ställt sig bakom att radiospektrum bör fördelas genom frekvensauktioner.

En annan stor kostnadspost kan bli EU-direktivet om att garantera bredband på minst 1-2 Mbit/s till samtliga glesbygdshushåll. IT & Telekomföretagen tror att det kommer att kosta it-företagen mellan 7,3 och 10 miljarder kronor. När kostnaden flyttas över till kunderna handlar det om mellan 1 600 och 2 200 kronor per hushåll.

Sammanlagt innebär de nya lagarna och bestämmelserna engångskostnader för telekom- och it-branschen på i storleksordningen 11–16,5 miljarder kronor.

Ovanpå detta tillkommer årliga kostnader på cirka 150–225 miljoner kronor, enligt IT & Telekomföretagen. Engångskostnaderna är större än teleoperatörernas sammanlagda investeringar i teleutrustning under förra året.

Dessutom tillkommer en svårbedömd kostnad för Ipred-lagen som uppgår till åtminstone 100 miljoner kronor, enligt IT & Telekomföretagen.

Enligt IT & Telekombranschen finns det ingen annan bransch som så stora krav på sig som telekombranschen att bidra ekonomiskt till att lösa olika samhällsproblem.