EU-kommissionären Viviane Reding har skördat ännu en framgång i korståget mot teleoperatörernas höga priser. När EU-ländernas tele­kom­­ansvariga ministrar nu godkänt att utvidga pristaket på roamingavgifter till att också gälla datatrafik, sms och mms, betyder det att operatörerna får se sina intäkter minska dramatiskt.

I dag drar operatörerna enligt EU-kommissionen in 8,2 miljarder kronor om året på sms, men när pristaket kommer på plats minskar de intäkterna med 2,8 miljarder. För datatrafiken handlar det enligt CS beräkningar om ytterligare 2,4 miljarder i uteblivna intäkter för de europeiska mobiloperatörerna.

– Det här visar att Europa först och främst är till för sina medborgare, säger en mycket nöjd Viviane Reding vid en pressträff i Bryssel.

Ministrarnas överenskommelse innebär att pristaket för ett sms som skickas i utlandet blir 11 eurocent, drygt en svensk krona, på slutkundsnivå och 4 eurocent på grossistnivå.

För mobildata sätts ett pristak i grossistledet på 1 euro per megabyte. Det skulle ge ett maxpris för utlandssurfande svenskar på 20 kronor per megabyte.

Men det är inte bara på roamingavgifterna som operatörerna nu får räkna med lägre intäkter. EUs telekomministrar har också beslutat att sätta stopp för så kallad minutdebitering, där operatörerna tar betalt per påbörjad samtalsminut och inte per sekund. Den typen av dolda avgifter har ökat kraftigt de senaste åren. Det är ett sätt för operatörerna att hämta hem det som förloras i pressade minutpriser.

Stoppet för minutdebitering gäller samtal i utlandet, men modellen kritiseras även lokalt. Post- och telestyrelsen konstaterar att två tredjedelar av alla mobilabonnemang som erbjuds i Sverige använder minutdebitering, mot en fjärdedel förra året.

Operatörerna är märkbart missnöjda med Viviane Redings hårda nypor.

– Vår hållning är fortfarande att vi anser att reglering av slutkundspriser på sms och mms hämmar konkurrensen och kreativiteten på marknaden, säger Marcus Adaktusson, presschef på Telenor i Sverige.

– Vi tycker inte heller att slutkundspriserna på dataroaming ska regleras. Där­emot ser vi att det finns ett behov av tak på grossistpriserna för att i förlängningen möjliggöra lägre priser för kunder som surfar mobilt när de är ute och reser.

Telisonera har en liknande inställning.

– Det hade varit positivt om vi kunnat lösa detta själva. Vi har också tagit en del initiativ i den riktningen, säger Maria Hillborg, pressansvarig på Teliasonera.

EUs tidigare reglering av priserna på mobilsamtal i utlandet beräknas ha sänkt Teliasoneras intäkter med 500 miljoner kronor det första året. Maria Hillborg gör sitt bästa för att tona ner konsekvenserna av pristaket och håller inte med om att det betyder ett stort intäktstapp.

– Nja, det är ju så här prisutvecklingen sett ut generellt, säger hon.

Frågan om pristaket ska nu passera en så kallad läsning i Europaparlamentet. De nya priserna väntas börja gälla från den 1 juli 2009.

Fakta

Här är några av de åtgärder mot teleoperatörerna som kommissionären Viviane Reding drivit igenom:
• Pristak på roamingavgifter för mobilsamtal.
• Möjlighet till funktionell separation, att tvinga dominerande teleoperatörer att lägga nätverksamheten i ett separat bolag.
• Pristak på roamingavgifter för mobildata, sms och mms.
• Stopp för minutdebitering vid roaming av samtal.