Enligt Konsumentombudsmannen, KO, är klausulerna som ger Bahnhof rätt att höja priserna i takt med underleverantörerna oskäliga. Nu ska avtalet prövas i marknadsdomstolen

Operatören har tidigare fått kritik för sina avtal och har skrivit om reglerna för när priser får höjas. Men det räcker inte, menar Gunnar Larsson, konsumentombudsman. Enligt honom ger bara extrema förhållanden som Bahnhof inte råder över, så kallad force majeure, operatören rätt att höja priserna utan att ett nytt avtal skrivs.

– Höjda priser, eller för den delen sänkta priser, från underleverantörer eller nätägare kan inte gärna anses utgöra force majeure. Snarare borde det vara tämligen ordinärt att dessa priser ändras, säger konsumentombudsmannen Gunnar Larsson i ett uttalande.

Jon Karlung, vd på Bahnhof, försvarar avtalet och säger att det är nödvändigt för ett företag som agerar i öppna stadsnät.

– I ett öppet nät råder nästan alltid priskrig. Kunderna kan i princip byta operatör med bara en knapptryckning.

Enligt honom har den kontroversiella delen i avtalet utnyttjats ”någon enstaka gång”, men ingen kund ska tvingas vara kvar i avtalet om priserna går upp. Justeringar görs med en månads varsel och innan höjningen träder i kraft finns det möjlighet att byta operatör, enligt Bahnhof.

– Konsumentombudsmannen borde lära sig hur stadsnätsmodellen fungerar innan de gör ett sådant här utspel, säger Jon Karlung, som säger att de små marginalerna gör en säkerhetsklausul nödvändig.

– Av det kunden betalar går 75-80 procent till nätägaren. Vår marginal är inte mer än 20-40 kronor per månad och kund i stadsnäten, säger han.

Bahnhof har omkring 50 000 privatkunder i ett hundratal stadsnät i Sverige.

Fakta

Stadsnätsmodellen bygger på att en nätoperatör, ofta kommunalt ägd, står för bredbandsinfrastrukturen i ett område. Nätägaren säljer kapacitet till tjänsteleverantörer som i sin tur säljer tjänster som bredband och ip-tv till slutkonsumenter.